جدیدترین فایل فلش و رام های اورجینال سامسونگ به روز ترین مرکز دانلود فریمور ، رام و فایل فلش www.gsm2file.com جدیدترین فایل فلش های موبایل - samsung firmware - nokia firmware - lg firmware - فایل های جدید فارسی نوکیا - فایل های جدید فارسی سامسونگ - فایل های جدید فارسی الجی - رام های جدید عربی و فارسی htc tag:http://www.aks4up.ir 2019-09-20T22:08:02+01:00 mihanblog.com Samsung New Stock ROM and Combination - Part76 2019-09-20T16:31:40+01:00 2019-09-20T16:31:40+01:00 tag:http://www.aks4up.ir/post/785 vahid gsm فایل فلش 4 فایل سامسونگ T727A ورژن T727AUCU1ASH7 اندروید 9.0 T727A T727AUCU1ASH7 Android 9.0 4File Firmwareفایل فلش 4 فایل سامسونگ T827R4 ورژن T827R4TYU3CSI1 اندروید 9.0 T827R4 T827R4TYU3CSI1 Android 9.0 4File Firmwareفایل فلش 4 فایل سامسونگ T597V ورژن T597VVRU2BSH4 اندروید 9.0 T597V T597VVRU2BSH4 Android 9.0 4File Firmwareفایل فلش 4 فایل سامسونگ T597P ورژن T597PVPU2BSH7 اندروید 9.0 T597P T597PVPU2BSH7 Android 9.0 4File Firmwareفایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J415F ورژن J415FXXS4BSI4 اند

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T727A ورژن T727AUCU1ASH7 اندروید 9.0

T727A T727AUCU1ASH7 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T827R4 ورژن T827R4TYU3CSI1 اندروید 9.0

T827R4 T827R4TYU3CSI1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T597V ورژن T597VVRU2BSH4 اندروید 9.0

T597V T597VVRU2BSH4 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T597P ورژن T597PVPU2BSH7 اندروید 9.0

T597P T597PVPU2BSH7 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J415F ورژن J415FXXS4BSI4 اندروید 9.0

J415F J415FXXS4BSI4 Android 9.0 4File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part75 2019-09-19T10:13:09+01:00 2019-09-19T10:13:09+01:00 tag:http://www.aks4up.ir/post/784 vahid gsm کامبنییشن سامسونگ M405F ورژن M405FDDU1ASI1 M405F COMBINATION FAC FA90 M405FDDU1ASI1کامبینیشن سامسونگ M205F ورژن M205FDDU2ASH1 باینری U2 M205F Binary U2 COMBINATION FAC FA81 M205FDDU2ASH1کامبینیشن سامسونگ A307GT ورژن A307GTVJU1ASI4 A307GT COMBINATION FAC FA90 A307GTVJU1ASI4کامبینیشن سامسونگ A507FN ورژن A507FNXXU1ASI3 A507FN COMBINATION FAC FA90 A507FNXXU1ASI3کامبینیشن سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU1ASI5 A307FN COMBINATION FAC FA90 A307FNXXU1ASI5کامبینشن سامسونگ G960D ورژن SC03KOMU1ASA1

کامبنییشن سامسونگ M405F ورژن M405FDDU1ASI1

M405F COMBINATION FAC FA90 M405FDDU1ASI1
کامبینیشن سامسونگ M205F ورژن M205FDDU2ASH1 باینری U2

M205F Binary U2 COMBINATION FAC FA81 M205FDDU2ASH1
کامبینیشن سامسونگ A307GT ورژن A307GTVJU1ASI4

A307GT COMBINATION FAC FA90 A307GTVJU1ASI4
کامبینیشن سامسونگ A507FN ورژن A507FNXXU1ASI3

A507FN COMBINATION FAC FA90 A507FNXXU1ASI3
کامبینیشن سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU1ASI5

A307FN COMBINATION FAC FA90 A307FNXXU1ASI5
کامبینشن سامسونگ G960D ورژن SC03KOMU1ASA1

SC 02K G960D COMBINATION FAC FA80 SC03KOMU1ASA1
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T515 ورژن T515XXU2ASH6 اندروید 9.0

T515 T515XXU2ASH6 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 3 فایل سامسونگ T510 ورژن T510XXU2ASI4 اندروید 9.0

T510 T510XXU2ASI4 Android 9.0 3File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N960F ورژن N960FXXU3CSI3 اندروید 9.0

N960F N960FXXU3CSI3 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ J337U ورژن J337UUES3ASH3 اندروید 8.0

J337U J337UUES3ASH3 Android 8.0 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977B ورژن G977BXXU2ASHF اندروید 9.0

G977B G977BXXU2ASHF Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G955F ورژن G955FXXU5DSHC اندروید 9.0

G955F G955FXXU5DSHC Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G950F ورژن G950FXXU5DSHC اندروید 9.0

G950F G950FXXU5DSHC Android 9.0 4File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part74 2019-09-18T13:14:54+01:00 2019-09-18T13:14:54+01:00 tag:http://www.aks4up.ir/post/783 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ T517 ورژن T517JXU2ASH1 باینری U2 T517 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 T517JXU2ASH1کامبینیشن سامسونگ M305M ورژن M305MUBU2ASH2 باینری U2 M305M Binary U2 COMBINATION FAC FA81 M305MUBU2ASH2کامبینیشن سامسونگ A3051 ورژن A3051XXU2ASH1 باینری U2 A3051 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A3051XXU2ASH1کامبینیشن سامسونگ A705W ورژن A705WVLU2ASI1 باینری U2 A705W Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A705WVLU2ASI1کامبینیشن سامسونگ A606Y ورژن A606YXXU1ASG4 A606Y COMBINATION FAC FA90 A606YXXU1AS

کامبینیشن سامسونگ T517 ورژن T517JXU2ASH1 باینری U2

T517 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 T517JXU2ASH1
کامبینیشن سامسونگ M305M ورژن M305MUBU2ASH2 باینری U2

M305M Binary U2 COMBINATION FAC FA81 M305MUBU2ASH2
کامبینیشن سامسونگ A3051 ورژن A3051XXU2ASH1 باینری U2

A3051 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A3051XXU2ASH1
کامبینیشن سامسونگ A705W ورژن A705WVLU2ASI1 باینری U2

A705W Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A705WVLU2ASI1
کامبینیشن سامسونگ A606Y ورژن A606YXXU1ASG4

A606Y COMBINATION FAC FA90 A606YXXU1ASG4
کامبینیشن سامسونگ A505W ورژن A505WVLU2ASH1 باینری U2

A505W Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A505WVLU2ASH1
کامبینیشن سامسونگ A307GT ورژن A307GTVJU1ASI2

A307GT COMBINATION FAC FA90 A307GTVJU1ASI2
کامبینیشن سامسونگ A205W ورژن A205WVLU2ASH1 باینری U2

A205W Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A205WVLU2ASH1
کامبینیشن سامسونگ A530D ورژن SC02LOMU1ASE1

SC02L A530D COMBINATION FAC FA81 SC02LOMU1ASE1
کامبینیشن سامسونگ G965D ورژن SC03KOMU1ASA1

SC 03K G965D COMBINATION FAC FA80 SC03KOMU1ASA1
کامبینیشن سامسونگ F900D ورژن SCV44KDU0ASH2

SC V44 F900D F900J COMBINATION FAC FA90 SCV44KDU0ASH2
کامبینیشن سامسونگ A305J ورژن SCV43KDU1ASG1

SC V43 A305J COMBINATION FAC FA90 SCV43KDU1ASG1
کامبینیشن سامسونگ G975D ورژن SC04LOMU1ASH2

SC 04L G975D G975J COMBINATION FAC FA90 SC04LOMU1ASH2
کامبینیشن سامسونگ G973D ورژن SC03LOMU1ASH2

SC 03L G973D G973J COMBINATION FAC FA90 SC03LOMU1ASH2
کامبینیشن سامسونگ N975D ورژن SC01MOMU1ASI1

SC 01M N975D N975J COMBINATION FAC FA90 SC01MOMU1ASI1
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ F900F ورژن F900FXXU1ASH9 اندروید 9.0

F900F F900FXXU1ASH9 Android 9.0 4File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part73 2019-09-17T13:58:57+01:00 2019-09-17T13:58:57+01:00 tag:http://www.aks4up.ir/post/782 vahid gsm فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS6DSH1 اندروید 9.0 N950U N950USQS6DSH1 Android 9.0 5File Firmwareفایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQS2BSI4 اندروید 9.0 G975U G975USQS2BSI4 Android 9.0 5File Firmwareفایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQS2BSI4 اندروید 9.0 G973U G973USQS2BSI4 Android 9.0 5File Firmwareفایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQS2BSI4 اندروید 9.0 G970U G970USQS2BSI4 Android 9.0 5File Firmwareفایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQS6CSH8 اندروید 9.0

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS6DSH1 اندروید 9.0

N950U N950USQS6DSH1 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQS2BSI4 اندروید 9.0

G975U G975USQS2BSI4 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQS2BSI4 اندروید 9.0

G973U G973USQS2BSI4 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQS2BSI4 اندروید 9.0

G970U G970USQS2BSI4 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQS6CSH8 اندروید 9.0

G965U G965USQS6CSH8 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQS6CSH8 اندروید 9.0

G960U G960USQS6CSH8 Android 9.0 5File Firmware
کامبینیشن سامسونگ T865 ورژن T865XXU1ASI1

T865 COMBINATION FAC FA90 T865XXU1ASI1
کامبینیشن سامسونگ T860 ورژن T860XXU1ASI1

T860 COMBINATION FAC FA90 T860XXU1ASI1]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part72 2019-09-15T08:31:22+01:00 2019-09-15T08:31:22+01:00 tag:http://www.aks4up.ir/post/781 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ T867V ورژن T867VVRU1ASH6 T867V COMBINATION FAC FA90 T867VVRU1ASH6کامبینیشن سامسونگ N976B ورژن N976QXXU0ASI1 N976Q COMBINATION FAC FA90 N976QXXU0ASI1کامبینیشن سامسونگ A908B ورژن A908BXXU1ASH7 A908B COMBINATION FAC FA90 A908BXXU1ASH7فایل فلش 5 فایل سامسونگ T867V ورژن T867VVRU1ASHD اندروید 9.0 T867V T867VVRU1ASHD Android 9.0 5File Firmwareفایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J600F ورژن J600FXXU5BSH5 اندروید 9.0 J600F J600FXXU5BSH5 Android 9.0 4File Firmwareفایل فلش 4 فایل فارس

کامبینیشن سامسونگ T867V ورژن T867VVRU1ASH6

T867V COMBINATION FAC FA90 T867VVRU1ASH6
کامبینیشن سامسونگ N976B ورژن N976QXXU0ASI1

N976Q COMBINATION FAC FA90 N976QXXU0ASI1
کامبینیشن سامسونگ A908B ورژن A908BXXU1ASH7

A908B COMBINATION FAC FA90 A908BXXU1ASH7
فایل فلش 5 فایل سامسونگ T867V ورژن T867VVRU1ASHD اندروید 9.0

T867V T867VVRU1ASHD Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J600F ورژن J600FXXU5BSH5 اندروید 9.0

J600F J600FXXU5BSH5 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU1ASI2 اندروید 9.0

A307FN A307FNXXU1ASI2 Android 9.0 4File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part71 2019-09-14T06:34:55+01:00 2019-09-14T06:34:55+01:00 tag:http://www.aks4up.ir/post/780 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ S102DL ورژن S102DLUDU2ASI1 باینری U2 S102DL Binary U2 COMBINATION FAC FA90 S102DLUDU2ASI1فایل فلش 5 فایل سامسونگ T397U ورژن T397UUEU4CSI1 اندروید 9.0 T397U T397UUEU4CSI1 Android 9.0 5File Firmwareفایل فلش 4 فایل سامسونگ S737TL ورژن S737TLUDS5BSG2 اندروید 8.1 S737TL S737TLUDS5BSG2 Android 8.1 4File Firmwareفایل فلش 5 فایل سامسونگ J737U ورژن J737UUEU3BSG5 اندروید 9.0 J737U J737UUEU3BSG5 Android 9.0 5File Firmwareفایل فلش 4 فایل سامسونگ J737R4 ورژن J737R4TYS4BSH3 اندروید

کامبینیشن سامسونگ S102DL ورژن S102DLUDU2ASI1 باینری U2

S102DL Binary U2 COMBINATION FAC FA90 S102DLUDU2ASI1
فایل فلش 5 فایل سامسونگ T397U ورژن T397UUEU4CSI1 اندروید 9.0

T397U T397UUEU4CSI1 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ S737TL ورژن S737TLUDS5BSG2 اندروید 8.1

S737TL S737TLUDS5BSG2 Android 8.1 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ J737U ورژن J737UUEU3BSG5 اندروید 9.0

J737U J737UUEU3BSG5 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737R4 ورژن J737R4TYS4BSH3 اندروید 9.0

J737R4 J737R4TYS4BSH3 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337R4 ورژن J337R4TYS5BSH2 اندروید 9.0

J337R4 J337R4TYS5BSH2 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337R4 ورژن J337R4TYS5BSH2 اندروید 9.0

J337R4 J337R4TYS5BSH2 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A600U ورژن A600UUES3BSH2 اندروید 9.0

A600U A600UUES3BSH2 Android 9.0 4File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part70 2019-09-12T15:08:31+01:00 2019-09-12T15:08:31+01:00 tag:http://www.aks4up.ir/post/779 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ S506DL ورژن S506DLUDU1ASH2 S506DL COMBINATION FAC FA90 S506DLUDU1ASH2کامبینیشن سامسونگ S337TL ورژن S337TLUDU6ASG1 باینری U6 S337TL Binary U6 COMBINATION TFN FA70 S337TLUDU6ASG1فایل فلش 4 فایل سامسونگ S506DL ورژن S506DLUDU1ASH1 اندروید 9.0 S506DL S506DLUDU1ASH1 Android 9.0 4File Firmwareفایل فلش 4 فایل سامسونگ S337TL ورژن S337TLUDS6BSG2 اندروید 7.0 S337TL S337TLUDS6BSG2 Android 7.0 4File Firmwareفایل فلش 4 فایل سامسونگ G975U1 ورژن G975U1UEU2BSGL اندروید 9.0 G975U1 G97

کامبینیشن سامسونگ S506DL ورژن S506DLUDU1ASH2

S506DL COMBINATION FAC FA90 S506DLUDU1ASH2
کامبینیشن سامسونگ S337TL ورژن S337TLUDU6ASG1 باینری U6

S337TL Binary U6 COMBINATION TFN FA70 S337TLUDU6ASG1
فایل فلش 4 فایل سامسونگ S506DL ورژن S506DLUDU1ASH1 اندروید 9.0

S506DL S506DLUDU1ASH1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ S337TL ورژن S337TLUDS6BSG2 اندروید 7.0

S337TL S337TLUDS6BSG2 Android 7.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G975U1 ورژن G975U1UEU2BSGL اندروید 9.0

G975U1 G975U1UEU2BSGL Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G973U1 ورژن G973U1UEU2BSGL اندروید 9.0

G973U1 G973U1UEU2BSGL Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G970U1 ورژن G970U1UEU2BSGL اندروید 9.0

G970U1 G970U1UEU2BSGL Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A505U1 ورژن A505U1UEU2ASH6 اندروید 9.0

A505U1 A505U1UEU2ASH6 Android 9.0 4File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part69 2019-09-12T12:49:30+01:00 2019-09-12T12:49:30+01:00 tag:http://www.aks4up.ir/post/778 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ M205G ورژن M205GDDU2ASH1 باینری U2 M205G Binary U2 COMBINATION FAC FA81 M205GDDU2ASH1کامبینیشن سامسونگ T390 ورژن T390XXU5ASI1 باینری U5 T390 Binary U5 COMBINATION OXA FA71 T390XXU5ASI1کامبینیشن سامسونگ N9750 ورژن N9750ZHU1ASI1 N9750 COMBINATION FAC FA90 N9750ZHU1ASI1کامبینیشن سامسونگ N9700 ورژن N9700ZCU1ASI1 N9700 COMBINATION FAC FA90 N9700ZCU1ASI1کامبینیشن سامسونگ F9000 ورژن F9000ZCU1ASH7 F9000 COMBINATION FAC FA90 F9000ZCU1ASH7کامبینیشن سامسونگ A507FN ورژن A507FNXX

کامبینیشن سامسونگ M205G ورژن M205GDDU2ASH1 باینری U2

M205G Binary U2 COMBINATION FAC FA81 M205GDDU2ASH1
کامبینیشن سامسونگ T390 ورژن T390XXU5ASI1 باینری U5

T390 Binary U5 COMBINATION OXA FA71 T390XXU5ASI1
کامبینیشن سامسونگ N9750 ورژن N9750ZHU1ASI1

N9750 COMBINATION FAC FA90 N9750ZHU1ASI1
کامبینیشن سامسونگ N9700 ورژن N9700ZCU1ASI1

N9700 COMBINATION FAC FA90 N9700ZCU1ASI1
کامبینیشن سامسونگ F9000 ورژن F9000ZCU1ASH7

F9000 COMBINATION FAC FA90 F9000ZCU1ASH7
کامبینیشن سامسونگ A507FN ورژن A507FNXXU1ASI2

A507FN COMBINATION FAC FA90 A507FNXXU1ASI2
کامبینیشن سامسونگ A205U ورژن A205USQU2ASH1 باینری U2

A205U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A205USQU2ASH1
کامبینیشن سامسونگ A205F ورژن A205FDDU2ASI1 باینری U2

A205F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A205FDDU2ASI1
کامبینیشن سامسونگ A102U ورژن A102USQU1ASH3

A102U COMBINATION FAC FA90 A102USQU1ASH3
فایل فلش 5 فایل سامسونگ T727U ورژن T727UUEU1ASH7 اندروید 9.0

T727U T727UUEU1ASH7 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N975U ورژن N975USQU1ASHB اندروید 9.0

N975U N975USQU1ASHB Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N970U ورژن N970USQU1ASHB اندروید 9.0

N970U N970USQU1ASHB Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935A ورژن G935AUCSACSH3 اندروید 8.0

G935A G935AUCSACSH3 Android 8.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930A ورژن G930AUCSACSH3 اندروید 8.0

G930A G930AUCSACSH3 Android 8.0 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ F900U ورژن F900USQU1ASH9 اندروید 9.0

F900U F900USQU1ASH9 Android 9.0 5File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part68 2019-09-11T17:20:43+01:00 2019-09-11T17:20:43+01:00 tag:http://www.aks4up.ir/post/777 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU1ASI3 A307FN COMBINATION FAC FA90 A307FNXXU1ASI3کامبینیشن سامسونگ A260F ورژن A260FXXU2ASH3 باینری U2 A260F Binary U2 COMBINATION FAC FG00 A260FXXU2ASH3کامبینیشن سامسونگ A260F ورژن A260FXXU1ASH2 A260F COMBINATION FAC FG00 A260FXXU1ASH2فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T865 ورژن T865XXU1ASH6 اندروید 9.0 T865 T865XXU1ASH6 Android 9.0 4File Firmwareفایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N950F ورژن N950FXXS7DSHC اندروید 9.0 N950F N950FXXS7DSHC Android 9.0 4File Fi

کامبینیشن سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU1ASI3

A307FN COMBINATION FAC FA90 A307FNXXU1ASI3
کامبینیشن سامسونگ A260F ورژن A260FXXU2ASH3 باینری U2

A260F Binary U2 COMBINATION FAC FG00 A260FXXU2ASH3
کامبینیشن سامسونگ A260F ورژن A260FXXU1ASH2

A260F COMBINATION FAC FG00 A260FXXU1ASH2
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T865 ورژن T865XXU1ASH6 اندروید 9.0

T865 T865XXU1ASH6 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N950F ورژن N950FXXS7DSHC اندروید 9.0

N950F N950FXXS7DSHC Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A505F ورژن A505FDDU2ASH4 اندروید 9.0

A505F A505FDDU2ASH4 Android 9.0 4File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part67 2019-09-09T16:20:29+01:00 2019-09-09T16:20:29+01:00 tag:http://www.aks4up.ir/post/776 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ G975U ورژن G975USQU2ASH2 باینری U2 G975U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G975USQU2ASH2کامبینیشن سامسونگ G973U ورژن G973USQU2ASH2 باینری U2 G973U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G973USQU2ASH2کامبینیشن سامسونگ G970U ورژن G970USQU2ASH2 باینری U2 G970U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G970USQU2ASH2فایل فلش 4 فایل سامسونگ T837V ورژن T837VVRU2BSH2 اندروید 9.0 T837V T837VVRU2BSH2 Android 9.0 4File Firmwareفایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T719 ورژن T719XXU2BSA1 اندروید 7.0 T719 T71

کامبینیشن سامسونگ G975U ورژن G975USQU2ASH2 باینری U2

G975U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G975USQU2ASH2
کامبینیشن سامسونگ G973U ورژن G973USQU2ASH2 باینری U2

G973U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G973USQU2ASH2
کامبینیشن سامسونگ G970U ورژن G970USQU2ASH2 باینری U2

G970U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G970USQU2ASH2
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T837V ورژن T837VVRU2BSH2 اندروید 9.0

T837V T837VVRU2BSH2 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T719 ورژن T719XXU2BSA1 اندروید 7.0

T719 T719XXU2BSA1 Android 7.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T387P ورژن T387PVPU1BSH6 اندروید 9.0

T387P T387PVPU1BSH6 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ M307FN ورژن M307FNXXU1ASHI اندروید 9.0

M307FN M307FNXXU1ASHI Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ F900U1 ورژن F900U1UEU1ASHA اندروید 9.0

F900U1 F900U1UEU1ASHA Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A750F ورژن A750FXXU2BSH8 اندروید 9.0

A750F A750FXXU2BSH8 Android 9.0 4File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part66 2019-09-07T16:16:32+01:00 2019-09-07T16:16:32+01:00 tag:http://www.aks4up.ir/post/775 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ R830 ورژن R830XXU1ASH3 R830 COMBINATION FT40 R830XXU1ASH3کامبینیشن سامسونگ R830 ورژن R830XXU1ASH3 R830 COMBINATION FT40 R830XXU1ASH3کامبینیشن سامسونگ R830 ورژن R830XXU1ASI1 R830 COMBINATION FT40 R830XXU1ASI1کامبینیشن سامسونگ R820 ورژن R820XXU1ASI1 R820 COMBINATION FT40 R820XXU1ASI1کامبینیشن سامسونگ R820 ورژن R820XXU1ASH3 R820 COMBINATION FT40 R820XXU1ASH3کامبینیشن سامسونگ T397U ورژن T397UUEU4ASG2 باینری U4 T397U Binary U4 COMBINATION OYM FA71 T397UUEU4ASG2کامبینیشن

کامبینیشن سامسونگ R830 ورژن R830XXU1ASH3

R830 COMBINATION FT40 R830XXU1ASH3
کامبینیشن سامسونگ R830 ورژن R830XXU1ASH3

R830 COMBINATION FT40 R830XXU1ASH3
کامبینیشن سامسونگ R830 ورژن R830XXU1ASI1

R830 COMBINATION FT40 R830XXU1ASI1
کامبینیشن سامسونگ R820 ورژن R820XXU1ASI1

R820 COMBINATION FT40 R820XXU1ASI1
کامبینیشن سامسونگ R820 ورژن R820XXU1ASH3

R820 COMBINATION FT40 R820XXU1ASH3
کامبینیشن سامسونگ T397U ورژن T397UUEU4ASG2 باینری U4

T397U Binary U4 COMBINATION OYM FA71 T397UUEU4ASG2
کامبینیشن سامسونگ S205DL ورژن S205DLUDU1ASG3

S205DL COMBINATION FAC FA90 S205DLUDU1ASG3
کامبینیشن سامسونگ N976V ورژن N976VVRU1ASI1

N976V COMBINATION FAC FA90 N976VVRU1ASI1
کامبینیشن سامسونگ N976B ورژن N976BXXU1ASH7

N976B COMBINATION FAC FA90 N976BXXU1ASH7
کامبینیشن سامسونگ N975U ورژن N975USQU1ASI1

N975U COMBINATION FAC FA90 N975USQU1ASI1
کامبینیشن سامسونگ N975F ورژن N975FXXU1ASH7

N975F COMBINATION FAC FA90 N975FXXU1ASH7
کامبینیشن سامسونگ N970U ورژن N970USQU1ASI1

N970U COMBINATION FAC FA90 N970USQU1ASI1
کامبینیشن سامسونگ N970F ورژن N970FXXU1ASI1

N970F COMBINATION FAC FA90 N970FXXU1ASI1
کامبینیشن سامسونگ F900U ورژن F900USQU1ASH7

F900U COMBINATION FAC FA90 F900USQU1ASH7
کامبینیشن سامسونگ A507FN ورژن A507FNXXU1ASI1

A507FN COMBINATION FAC FA90 A507FNXXU1ASI1
کامبینیشن سامسونگ A505F ورژن A505FDDU1ASH2

A505F COMBINATION FAC FA90 A505FDDU1ASH2
فایل فلش 3 فایل سامسونگ T830 ورژن T830XXU4BSG4 اندروید 9.0

T830 T830XXU4BSG4 Android 9.0 3File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ S205DL ورژن S205DLUDU1ASGA اندروید 9.0

S205DL S205DLUDU1ASGA Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 3 فایل سامسونگ R830X ورژن R830XXXU1ASHF

R830X R830XXXU1ASHF 3File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N975F ورژن N975FXXU1ASHE اندروید 9.0

N975F N975FXXU1ASHE Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N970F ورژن N970FXXU1ASHE اندروید 9.0

N970F N970FXXU1ASHE Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G977U ورژن G977UUCU2ASH1 اندروید 9.0

G977U G977UUCU2ASH1 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A730F ورژن A730FXXS6CSH5 اندروید 9.0

A730F A730FXXS6CSH5 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU1ASHL اندروید 9.0

A307FN A307FNXXU1ASHL Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A205U1 ورژن A205U1UEU1ASH1 اندروید 9.0

A205U1 A205U1UEU1ASH1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ A102U ورژن A102USQU2ASHA اندروید 9.0

A102U A102USQU2ASHA Android 9.0 5File Firmware]]>
A307FN COMBINATION FAC FA90 A307FNXXU1ASHC 2019-09-06T07:17:57+01:00 2019-09-06T07:17:57+01:00 tag:http://www.aks4up.ir/post/774 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU1ASHC      A307FN COMBINATION FAC FA90 A307FNXXU1ASHC
کامبینیشن سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU1ASHC   

  A307FN COMBINATION FAC FA90 A307FNXXU1ASHC


]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part65 2019-09-04T14:40:06+01:00 2019-09-04T14:40:06+01:00 tag:http://www.aks4up.ir/post/773 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ N9760 ورژن N9760ZCU1ASI1 N9760 COMBINATION FAC FA90 N9760ZCU1ASI1کامبینیشن سامسونگ N9750 ورژن N9750ZHU1ASH5 N9750 COMBINATION FAC FA90 N9750ZHU1ASH5کامبینیشن سامسونگ N9700 ورژن N9700ZCU1ASH4 N9700 COMBINATION FAC FA90 N9700ZCU1ASH4کامبینیشن سامسونگ A8050 ورژن A8050ZCU2ASH1 باینری U2 A8050 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A8050ZCU2ASH1کامبینیشن سامسونگ A6060 ورژن A6060ZCU1ASH1 A6060 COMBINATION FAC FA90 A6060ZCU1ASH1

کامبینیشن سامسونگ N9760 ورژن N9760ZCU1ASI1

N9760 COMBINATION FAC FA90 N9760ZCU1ASI1
کامبینیشن سامسونگ N9750 ورژن N9750ZHU1ASH5

N9750 COMBINATION FAC FA90 N9750ZHU1ASH5
کامبینیشن سامسونگ N9700 ورژن N9700ZCU1ASH4

N9700 COMBINATION FAC FA90 N9700ZCU1ASH4
کامبینیشن سامسونگ A8050 ورژن A8050ZCU2ASH1 باینری U2

A8050 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A8050ZCU2ASH1
کامبینیشن سامسونگ A6060 ورژن A6060ZCU1ASH1

A6060 COMBINATION FAC FA90 A6060ZCU1ASH1]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part64 2019-09-04T10:43:32+01:00 2019-09-04T10:43:32+01:00 tag:http://www.aks4up.ir/post/771 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ J260Y ورژن J260YDXU2ASH3 باینری U2 J260Y Binary U2 COMBINATION FAC FG00 J260YDXU2ASH3کامبینیشن سامسونگ J260Y ورژن J260YDXU1ASH4 J260Y COMBINATION FAC FG00 J260YDXU1ASH4کامبینیشن سامسونگ F900F ورژن F900FXXU1ASH7 F900F COMBINATION FAC FA90 F900FXXU1ASH7

کامبینیشن سامسونگ J260Y ورژن J260YDXU2ASH3 باینری U2

J260Y Binary U2 COMBINATION FAC FG00 J260YDXU2ASH3
کامبینیشن سامسونگ J260Y ورژن J260YDXU1ASH4

J260Y COMBINATION FAC FG00 J260YDXU1ASH4
کامبینیشن سامسونگ F900F ورژن F900FXXU1ASH7

F900F COMBINATION FAC FA90 F900FXXU1ASH7]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part63 2019-09-03T13:15:22+01:00 2019-09-03T13:15:22+01:00 tag:http://www.aks4up.ir/post/769 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ J327T ورژن J327TUVU4ASH1 باینری U4 J327T Binary U4 COMBINATION TMB FA70 J327TUVU4ASH1کامبینیشن سامسونگ N976V ورژن N976VVRU1ASH7 N976V COMBINATION FAC FA90 N976VVRU1ASH7کامبینیشن سامسونگ G977T ورژن G977TUVU2ASG1 باینری U2 G977T Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G977TUVU2ASG1کامبینیشن سامسونگ G977B ورژن G977BXXU2ASH4 باینری U2 G977B Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G977BXXU2ASH4کامبینیشن سامسونگ G977B ورژن G977BXXU1ASH5 G977B COMBINATION FAC FA90 G977BXXU1ASH5کامبینیشن سامس

کامبینیشن سامسونگ J327T ورژن J327TUVU4ASH1 باینری U4

J327T Binary U4 COMBINATION TMB FA70 J327TUVU4ASH1
کامبینیشن سامسونگ N976V ورژن N976VVRU1ASH7

N976V COMBINATION FAC FA90 N976VVRU1ASH7
کامبینیشن سامسونگ G977T ورژن G977TUVU2ASG1 باینری U2

G977T Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G977TUVU2ASG1
کامبینیشن سامسونگ G977B ورژن G977BXXU2ASH4 باینری U2

G977B Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G977BXXU2ASH4
کامبینیشن سامسونگ G977B ورژن G977BXXU1ASH5

G977B COMBINATION FAC FA90 G977BXXU1ASH5
کامبینیشن سامسونگ T830 ورژن T830XXU4ASH1 باینری U4

T830 Binary U4 COMBINATION FAC FA81 T830XXU4ASH1
کامبینیشن سامسونگ T595 ورژن T595XXU4ASH1 باینری U4

T595 Binary U4 COMBINATION FAC FA81 T595XXU4ASH1
کامبینیشن سامسونگ T395 ورژن T395XXU5ASH1 باینری U5

T395 Binary U5 COMBINATION OXA FA71 T395XXU5ASH1
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T727V ورژن T727VVRU1ASH1 اندروید 9.0

T727V T727VVRU1ASH1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 3 فایل سامسونگ R820X ورژن R820XXXU1ASHF

R820X R820XXXU1ASHF 3File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J727V ورژن J727VVRU3BSG2 اندروید 8.0

J727V J727VVRU3BSG2 Android 8.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J727VPP ورژن J727VPPVRU3BSG2 اندروید 8.0

J727VPP J727VPPVRU3BSG2 Android 8.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977T ورژن G977TUVS2ASH8 اندروید 9.0

G977T G977TUVS2ASH8 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQU2ASH2 اندروید 9.0

A505U A505USQU2ASH2 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A102U1 ورژن A102U1UEU2ASH6

A102U1 A102U1UEU2ASH6 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ J737T ورژن J737TUVU5BSG2 اندروید 9.0

J737T J737TUVU5BSG2 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J327T1 ورژن J327T1UVS4ASH2 اندروید 7.0

J327T1 J327T1UVS4ASH2 Android 7.0 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQS2ASGK اندروید 9.0

G975U G975USQS2ASGK Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQS2ASGK اندروید 9.0

G970U G970USQS2ASGK Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQS6CSH5 اندروید 9.0

G965U G965USQS6CSH5 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQS6CSH5 اندروید 9.0

G960U G960USQS6CSH5 Android 9.0 5File Firmware]]>