جدیدترین فایل فلش و رام های اورجینال سامسونگ به روز ترین مرکز دانلود فریمور ، رام و فایل فلش www.gsm2file.com جدیدترین فایل فلش های موبایل - samsung firmware - nokia firmware - lg firmware - فایل های جدید فارسی نوکیا - فایل های جدید فارسی سامسونگ - فایل های جدید فارسی الجی - رام های جدید عربی و فارسی htc tag:http://www.aks4up.ir 2019-06-27T03:02:25+01:00 mihanblog.com Samsung New Stock ROM and Combination - Part16 2019-06-26T16:10:19+01:00 2019-06-26T16:10:19+01:00 tag:http://www.aks4up.ir/post/717 vahid gsm رام 5 فایل سامسونگ A102U ورژن A102USQU1ASF5 اندروید 9.0 A102U A102USQU1ASF5 Android 9.0 5File Firmwareکامبینیشن سامسونگ J727T ورژن J727TUVU6ASF1 باینری U6 J727T Binary U6 COMBINATION TMB FA70 J727TUVU6ASF1کامبینیشن سامسونگ G965F ورژن G965FXXU5ASF1 باینری U5 G965F Binary U5 COMBINATION OXM FA80 G965FXXU5ASF1کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU2ASF1 باینری U2 G975F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G975FXXU2ASF1کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU1ASF2 G975F COMBINATION FAC FA90 G975FX

رام 5 فایل سامسونگ A102U ورژن A102USQU1ASF5 اندروید 9.0

A102U A102USQU1ASF5 Android 9.0 5File Firmware
کامبینیشن سامسونگ J727T ورژن J727TUVU6ASF1 باینری U6

J727T Binary U6 COMBINATION TMB FA70 J727TUVU6ASF1
کامبینیشن سامسونگ G965F ورژن G965FXXU5ASF1 باینری U5

G965F Binary U5 COMBINATION OXM FA80 G965FXXU5ASF1
کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU2ASF1 باینری U2

G975F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G975FXXU2ASF1
کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU1ASF2

G975F COMBINATION FAC FA90 G975FXXU1ASF2
کامبینیشن سامسونگ A720F ورژن A720FXXU8ASF1 باینری U8

A720F Binary U8 COMBINATION FAC FA60 A720FXXU8ASF1
فایل فلش 5 فایل سامسونگ T837A ورژن T837AUCS2BSF1 اندروید 9.0

T837A T837AUCS2BSF1 Android 9.0 5File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part15 2019-06-25T13:43:22+01:00 2019-06-25T13:43:22+01:00 tag:http://www.aks4up.ir/post/716 vahid gsm فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J410F ورژن J410FXXU2ASF3 اندروید 8.1.0 J410F J410FXXU2ASF3 Android 8.1.0 4File Firmwareکامبینیشن سامسونگ S367VL ورژن S367VLUDU3ASF1 باینری U3 S367VL Binary U3 COMBINATION FAC FA80 S367VLUDU3ASF1کامبینیشن سامسونگ G973F ورژن G973FXXU2ASF1 باینری U2 G973F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G973FXXU2ASF1کامبینیشن سامسونگ J610FN ورژن J610FNXXU2ASF1 باینری U2 J610FN Binary U2 COMBINATION FAC FA81 J610FNXXU2ASF1کامبینیشن سامسونگ J337V ورژن J337VVRU3ASF1 باینری U3

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J410F ورژن J410FXXU2ASF3 اندروید 8.1.0

J410F J410FXXU2ASF3 Android 8.1.0 4File Firmware
کامبینیشن سامسونگ S367VL ورژن S367VLUDU3ASF1 باینری U3

S367VL Binary U3 COMBINATION FAC FA80 S367VLUDU3ASF1
کامبینیشن سامسونگ G973F ورژن G973FXXU2ASF1 باینری U2

G973F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G973FXXU2ASF1
کامبینیشن سامسونگ J610FN ورژن J610FNXXU2ASF1 باینری U2

J610FN Binary U2 COMBINATION FAC FA81 J610FNXXU2ASF1
کامبینیشن سامسونگ J337V ورژن J337VVRU3ASF1 باینری U3

J337V Binary U3 COMBINATION FAC FA80 J337VVRU3ASF1
کامبینیشن سامسونگ J337P ورژن J337PVPU3ASF1 باینری U3

J337P Binary U3 COMBINATION FAC FA80 J337PVPU3ASF1
رام 5 فایل سامسونگ A102U ورژن A102USQU1ASF8 اندروید 9.0

A102U A102USQU1ASF8 Android 9.0 5File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part14 2019-06-24T08:57:07+01:00 2019-06-24T08:57:07+01:00 tag:http://www.aks4up.ir/post/715 vahid gsm فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T295 ورژن T295XXU1ASF8 اندروید 9.0 T295 T295XXU1ASF8 Android 9.0 4File Firmwareفایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS5DSF3 اندروید 9.0 N950U N950USQS5DSF3 Android 9.0 5File Firmwareفایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N950F ورژن N950FXXS6DSF2 اندروید 9.0 N950F N950FXXS6DSF2 Android 9.0 4File Firmwareفایل فلش 5 فایل سامسونگ J260A ورژن J260AUCU2ASE1 اندروید 8.1.0 J260A J260AUCU2ASE1 Android 8.1.0 5File Firmwareفایل فلش 5 فایل سامسونگ G977T ورژن G977TUVU1ASF7 ا

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T295 ورژن T295XXU1ASF8 اندروید 9.0

T295 T295XXU1ASF8 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS5DSF3 اندروید 9.0

N950U N950USQS5DSF3 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N950F ورژن N950FXXS6DSF2 اندروید 9.0

N950F N950FXXS6DSF2 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ J260A ورژن J260AUCU2ASE1 اندروید 8.1.0

J260A J260AUCU2ASE1 Android 8.1.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G977T ورژن G977TUVU1ASF7 اندروید 9.0

G977T G977TUVU1ASF7 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G965F ورژن G965FXXU5CSF2 اندروید 9.0

G965F G965FXXU5CSF2 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G960F ورژن G960FXXU5CSF2 اندروید 9.0

G960F G960FXXU5CSF2 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A805F ورژن A805FXXU1ASED اندروید 9.0

A805F A805FXXU1ASED Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A205F ورژن A205FXXU2ASE8 اندروید 9.0

A205F A205FXXU2ASE8 Android 9.0 4File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part13 2019-06-22T09:23:35+01:00 2019-06-22T09:23:35+01:00 tag:http://www.aks4up.ir/post/714 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ N960F ورژن N960FXXU3ASF1 باینری U3 N960F Binary U3 COMBINATION FAC FA81 N960FXXU3ASF1کامبینیشن سامسونگ A7050 ورژن A7050ZCU2ASF2 باینری U2 A7050 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A7050ZCU2ASF2کامبینیشن سامسونگ A3050 ورژن A3050ZCU1ASE3 A3050 COMBINATION FAC FA90 A3050ZCU1ASE3کامبینیشن سامسونگ A750GN ورژن A750GNDXU3ASE1 باینری U3 A750GN Binary U3 COMBINATION FAC FA80 A750GNDXU3ASE1کامبینیشن سامسونگ A750GN ورژن A750GNDXU2ASF2 باینری U2 A750GN Binary U2 COMBINATION FAC FA8

کامبینیشن سامسونگ N960F ورژن N960FXXU3ASF1 باینری U3

N960F Binary U3 COMBINATION FAC FA81 N960FXXU3ASF1
کامبینیشن سامسونگ A7050 ورژن A7050ZCU2ASF2 باینری U2

A7050 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A7050ZCU2ASF2
کامبینیشن سامسونگ A3050 ورژن A3050ZCU1ASE3

A3050 COMBINATION FAC FA90 A3050ZCU1ASE3
کامبینیشن سامسونگ A750GN ورژن A750GNDXU3ASE1 باینری U3

A750GN Binary U3 COMBINATION FAC FA80 A750GNDXU3ASE1
کامبینیشن سامسونگ A750GN ورژن A750GNDXU2ASF2 باینری U2

A750GN Binary U2 COMBINATION FAC FA80 A750GNDXU2ASF2
کامبینیشن سامسونگ A750GN ورژن A750GNDXU1ASF1

A750GN COMBINATION FAC FA80 A750GNDXU1ASF1
کامبینیشن سامسونگ W2018 ورژن W2018ZCU2CSE1 باینری U2

W2018 Binary U2 COMBINATION FA71 W2018ZCU2CSE1
کامبینیشن سامسونگ S757BL ورژن S757BLUDU2ASF1 باینری U2

S757BL Binary U2 COMBINATION FAC FA80 S757BLUDU2ASF1
کامبینیشن سامسونگ J610F ورژن J610FXXU2ASF3 باینری U2

J610F Binary U2 COMBINATION FAC FA81 J610FXXU2ASF3
کامبینیشن سامسونگ J737U ورژن J737UUEU3ASF2 باینری U3

J737U Binary U3 COMBINATION FAC FA80 J737UUEU3ASF2
کامبینیشن سامسونگ J737T ورژن J737TUVU5ASF1 باینری U5

J737T Binary U5 COMBINATION FAC FA80 J737TUVU5ASF1
کامبینیشن سامسونگ J737A ورژن J737AUCU4ASF1 باینری U4

J737A Binary U4 COMBINATION FAC FA80 J737AUCU4ASF1
کامبینیشن سامسونگ G398FN ورژن G398FNXXU1ASE7

G398FN COMBINATION FAC FA90 G398FNXXU1ASE7
کامبینیشن سامسونگ G398FN ورژن G398FNXXU1ASE6

G398FN COMBINATION FAC FA90 G398FNXXU1ASE6
کامبینیشن سامسونگ A520F ورژن A520FXXUBASF1 باینری UB

A520F Binary UB COMBINATION FAC FA60 A520FXXUBASF1
کامبینیشن سامسونگ A260F ورژن A260FXXU3ASF2 باینری U3

A260F Binary U3 COMBINATION FAC FG00 A260FXXU3ASF2]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part12 2019-06-20T16:12:35+01:00 2019-06-20T16:12:35+01:00 tag:http://www.aks4up.ir/post/713 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ A600G ورژن A600GDXU4ASB2 باینری U4 A600G Binary U4 COMBINATION FAC FA80 A600GDXU4ASB2کامبینیشن سامسونگ M205G ورژن M205GDDU1ASE1 M205G COMBINATION FAC FA81 M205GDDU1ASE1کامبینیشن سامسونگ M405F ورژن M405FDDU1ASF1 M405F COMBINATION FAC FA90 M405FDDU1ASF1کامبینیشن سامسونگ J730G ورژن J730GDXU6ASE1 باینری U6 J730G Binary U6 COMBINATION OXA FA70 J730GDXU6ASE1کامبینیشن سامسونگ J730GM ورژن J730GMDXU6ASE1 باینری U6 J730GM Binary U6 COMBINATION OLC FA70 J730GMDXU6ASE1کامبینیشن

کامبینیشن سامسونگ A600G ورژن A600GDXU4ASB2 باینری U4

A600G Binary U4 COMBINATION FAC FA80 A600GDXU4ASB2
کامبینیشن سامسونگ M205G ورژن M205GDDU1ASE1

M205G COMBINATION FAC FA81 M205GDDU1ASE1
کامبینیشن سامسونگ M405F ورژن M405FDDU1ASF1

M405F COMBINATION FAC FA90 M405FDDU1ASF1
کامبینیشن سامسونگ J730G ورژن J730GDXU6ASE1 باینری U6

J730G Binary U6 COMBINATION OXA FA70 J730GDXU6ASE1
کامبینیشن سامسونگ J730GM ورژن J730GMDXU6ASE1 باینری U6

J730GM Binary U6 COMBINATION OLC FA70 J730GMDXU6ASE1
کامبینیشن سامسونگ J610G ورژن J610GUBU2ASF1 باینری U2

J610G Binary U2 COMBINATION FAC FA81 J610GUBU2ASF1
کامبینیشن سامسونگ A505G ورژن A505GTUBU1ASF1

A505G COMBINATION FAC FA90 A505GTUBU1ASF1
کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU2ASF2 باینری U2

A205GN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU2ASF2
کامبینیشن سامسونگ A260G ورژن A260GXXU2ASF1 باینری U2

A260G Binary U2 COMBINATION FAC FG00 A260GXXU2ASF1
کامبینیشن سامسونگ R810 ورژن R810XXU1ASF1

R810 COMBINATION FT40 R810XXU1ASF1
کامبینیشن سامسونگ R800 ورژن R800XXU1ASF1

R800 COMBINATION FT40 R800XXU1ASF1
کامبینیشن سامسونگ G390F ورژن G390FXXU4ASF1 باینری U4

G390F Binary U4 COMBINATION OXA FA70 G390FXXU4ASF1
کامبینیشن سامسونگ T510 ورژن T510XXU1ASF1

T510 COMBINATION FAC FA90 T510XXU1ASF1
کامبینیشن سامسونگ A202F ورژن A202FXXU1ASF1

A202F COMBINATION FAC FA90 A202FXXU1ASF1
کامبینیشن سامسونگ A600U ورژن A600UUES2ASF1 باینری U2

A600U Binary U2 COMBINATION FAC FA80 A600UUES2ASF1
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U1 ورژن N960U1UEU1CSE3 اندروید 9.0

N960U1 N960U1UEU1CSE3 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQU1CSE5 اندروید 9.0

N960U N960USQU1CSE5 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J730F ورژن J730FXWU4CSF5 اندروید 9.0

J730F J730FXWU4CSF5 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G977U ورژن G977UUCU1ASF4 اندروید 9.0

G977U G977UUCU1ASF4 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQS5CSEB اندروید 9.0

G965U G965USQS5CSEB Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQS5CSEB اندروید 9.0

G960U G960USQS5CSEB Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 3 فایل سامسونگ A805X ورژن A805XXXU1ASED اندروید 9.0

A805X A805XXXU1ASED Android 9.0 3File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A730F ورژن A730FXXU5CSE7 اندروید 9.0

A730F A730FXXU5CSE7 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A600AZ ورژن A600AZTUS4BSE1 اندروید 9.0

A600AZ A600AZTUS4BSE1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ A600A ورژن A600AUCS4BSE1 اندروید 9.0

A600A A600AUCS4BSE1 Android 9.0 5File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part11 2019-06-19T08:34:03+01:00 2019-06-19T08:34:03+01:00 tag:http://www.aks4up.ir/post/712 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ T390 ورژن T390XXU4ASE1 باینری U4 T390 Binary U4 COMBINATION OXA FA71 T390XXU4ASE1کامبینیشن سامسونگ J720F ورژن J720FXXU4ASE1 باینری U4 J720F Binary U4 COMBINATION FAC FA80 J720FXXU4ASE1کامبینیشن سامسونگ F900U ورژن F900USQU1ASF2 F900U COMBINATION FAC FA90 F900USQU1ASF2کامبینیشن سامسونگ A405FN ورژن A405FNXXU1ASF1 A405FN COMBINATION FAC FA90 A405FNXXU1ASF1کامبینیشن سامسونگ A205F ورژن A205FDDU2ASF1 باینری U2 A205F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A205FDDU2ASF1کامبینیشن سا

کامبینیشن سامسونگ T390 ورژن T390XXU4ASE1 باینری U4

T390 Binary U4 COMBINATION OXA FA71 T390XXU4ASE1
کامبینیشن سامسونگ J720F ورژن J720FXXU4ASE1 باینری U4

J720F Binary U4 COMBINATION FAC FA80 J720FXXU4ASE1
کامبینیشن سامسونگ F900U ورژن F900USQU1ASF2

F900U COMBINATION FAC FA90 F900USQU1ASF2
کامبینیشن سامسونگ A405FN ورژن A405FNXXU1ASF1

A405FN COMBINATION FAC FA90 A405FNXXU1ASF1
کامبینیشن سامسونگ A205F ورژن A205FDDU2ASF1 باینری U2

A205F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A205FDDU2ASF1
کامبینیشن سامسونگ A105FN ورژن A105FNXXU1ASF1

A105FN COMBINATION FAC FA90 A105FNXXU1ASF1
کامبینیشن سامسونگ A750FN ورژن A750FNXXU1ASF1

A750F COMBINATION FAC FA80 A750FNXXU1ASF1
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQU1CSE3 اندروید 9.0

N960U N960USQU1CSE3 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977P ورژن G977PVPU1ASF4 اندروید 9.0

G977P G977PVPU1ASF4 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQS5CSEA اندروید 9.0

G965U G965USQS5CSEA Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQS5CSEA اندروید 9.0

G960U G960USQS5CSEA Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQU1ASF2 اندروید 9.0

A505U A505USQU1ASF2 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T515 ورژن T515XXU1ASEH اندروید 9.0

T515 T515XXU1ASEH Android 9.0 4File Firmware
کامبینیشن سامسونگ T395 ورژن T395XXU4ASF1 باینری U4

T395 Binary U4 COMBINATION OXA FA71 T395XXU4ASF1
کامبینیشن سامسونگ J730F ورژن J730FXXU4ASE1 باینری U4

J730F Binary U4 COMBINATION OXA FA70 J730FXXU4ASE1
کامبینیشن سامسونگ A105F ورژن A105FXXU2ASF2 باینری U2

A105F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A105FXXU2ASF2]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part10 2019-06-14T21:29:25+01:00 2019-06-14T21:29:25+01:00 tag:http://www.aks4up.ir/post/711 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ A805F ورژن A805FXXU1ASF1 A805F COMBINATION FAC FA90 A805FXXU1ASF1کامبینیشن سامسونگ M205F ورژن M205FDDU1ASE1 M205F COMBINATION FAC FA81 M205FDDU1ASE1کامبینیشن سامسونگ G965U ورژن G965USQU5ASE1 باینری U5 G965U Binary U5 COMBINATION FAC FA80 G965USQU5ASE1کامبینیشن سامسونگ G960U ورژن G960USQU5ASE1 باینری U5 G960U Binary U5 COMBINATION FAC FA80 G960USQU5ASE1کامبینیشن سامسونگ G892U ورژن G892USQU5ASE1 باینری U5 G892U Binary U5 COMBINATION FA70 G892USQU5ASE1فایل فلش 4 فایل فا

کامبینیشن سامسونگ A805F ورژن A805FXXU1ASF1

A805F COMBINATION FAC FA90 A805FXXU1ASF1
کامبینیشن سامسونگ M205F ورژن M205FDDU1ASE1

M205F COMBINATION FAC FA81 M205FDDU1ASE1
کامبینیشن سامسونگ G965U ورژن G965USQU5ASE1 باینری U5

G965U Binary U5 COMBINATION FAC FA80 G965USQU5ASE1
کامبینیشن سامسونگ G960U ورژن G960USQU5ASE1 باینری U5

G960U Binary U5 COMBINATION FAC FA80 G960USQU5ASE1
کامبینیشن سامسونگ G892U ورژن G892USQU5ASE1 باینری U5

G892U Binary U5 COMBINATION FA70 G892USQU5ASE1
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J701F ورژن J701FXXU6CSF2 اندروید 9.0

J701F J701FXXU6CSF2 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337R7 ورژن J337R7WWS4ASE2 اندروید 8.0

J337R7 J337R7WWS4ASE2 Android 8.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977B ورژن G977BXXU1ASF3 اندروید 9.0

G977B G977BXXU1ASF3 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQU5CSE6 اندروید 9.0

G965U G965USQU5CSE6 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQU5CSE6 اندروید 9.0

G960U G960USQU5CSE6 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G955U ورژن G955USQS5DSE5 اندروید 9.0

G955U G955USQS5DSE5 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G950U ورژن G950USQS5DSE5 اندروید 9.0

G950U G950USQS5DSE5 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G892U ورژن G892USQS5BSE4 اندروید 8.0

G892U G892USQS5BSE4 Android 8.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G610F ورژن G610FDDU1CSB3 اندروید 8.1.0

G610F G610FDDU1CSB3 Android 8.1.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A530F ورژن A530FXXS5CSE9 اندروید 9.0

A530F A530FXXS5CSE9 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQU1ASEL اندروید 9.0

A505U A505USQU1ASEL Android 9.0 5File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part9 2019-06-11T14:05:36+01:00 2019-06-11T14:05:36+01:00 tag:http://www.aks4up.ir/post/710 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ F900U ورژن F900USQU1ASE1 F900U COMBINATION FAC FA90 F900USQU1ASE1کامبینیشن سامسونگ T597V ورژن T597VVRU2ASE1 باینری U2 T597V Binary U2 COMBINATION FAC FA81 T597VVRU2ASE1کامبینیشن سامسونگ J737V ورژن J737VVRU3ASE1 باینری U3 J737V Binary U3 COMBINATION FAC FA80 J737VVRU3ASE1کامبینیشن سامسونگ J337A ورژن J337AUCU6ASD1 باینری U6 J337A Binary U6 COMBINATION FAC FA80 J337AUCU6ASD1کامبینیشن سامسونگ A600T ورژن A600TUVU1ASE1 A600T COMBINATION FAC FA80 A600TUVU1ASE1کامبینیشن سامس

کامبینیشن سامسونگ F900U ورژن F900USQU1ASE1

F900U COMBINATION FAC FA90 F900USQU1ASE1
کامبینیشن سامسونگ T597V ورژن T597VVRU2ASE1 باینری U2

T597V Binary U2 COMBINATION FAC FA81 T597VVRU2ASE1
کامبینیشن سامسونگ J737V ورژن J737VVRU3ASE1 باینری U3

J737V Binary U3 COMBINATION FAC FA80 J737VVRU3ASE1
کامبینیشن سامسونگ J337A ورژن J337AUCU6ASD1 باینری U6

J337A Binary U6 COMBINATION FAC FA80 J337AUCU6ASD1
کامبینیشن سامسونگ A600T ورژن A600TUVU1ASE1

A600T COMBINATION FAC FA80 A600TUVU1ASE1
کامبینیشن سامسونگ A600P ورژن A600PVPU2ASE1 باینری U2

A600P Binary U2 COMBINATION FAC FA80 A600PVPU2ASE1
کامبینیشن سامسونگ A600A ورژن A600AUCU4ASF1 باینری U4

A600A Binary U4 COMBINATION FAC FA80 A600AUCU4ASF1
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337V ورژن J337VVRS3ASE1 اندروید 8.0

J337V J337VVRS3ASE1 Android 8.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337VPP ورژن J337VPPVRS3ASE1 اندروید 8.0

J337VPP J337VPPVRS3ASE1 Android 8.0 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G977U ورژن G977UUCU1ASEM اندروید 9.0

G977U G977UUCU1ASEM Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G955U1 ورژن G955U1UEU5DSD5 اندروید 9.0

G955U1 G955U1UEU5DSD5 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G950U1 ورژن G950U1UEU5DSD5 اندروید 9.0

G950U1 G950U1UEU5DSD5 Android 9.0 4File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part8 2019-06-10T20:51:33+01:00 2019-06-10T20:51:33+01:00 tag:http://www.aks4up.ir/post/709 vahid gsm فایل فلش 3 فایل سامسونگ T510 ورژن T510XXU1ASEF اندروید 9.0 T510 T510XXU1ASEF Android 9.0 3File Firmwareفایل فلش 4 فایل سامسونگ J737VPP ورژن J737VPPVRS3ASE1 اندروید 8.0 J737VPP J737VPPVRS3ASE1 Android 8.0 4File Firmwareفایل فلش 4 فایل سامسونگ G977P ورژن G977PVPU1ASEO اندروید 9.0 G977P G977PVPU1ASEO Android 9.0 4File Firmwareفایل فلش 5 فایل سامسونگ A600U ورژن A600U اندروید 9.0 A600U A600UUEU2BSE1 Android 9.0 5File Firmwareفایل فلش 4 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQU1ASEJ اندروید 9.0 A505

فایل فلش 3 فایل سامسونگ T510 ورژن T510XXU1ASEF اندروید 9.0

T510 T510XXU1ASEF Android 9.0 3File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737VPP ورژن J737VPPVRS3ASE1 اندروید 8.0

J737VPP J737VPPVRS3ASE1 Android 8.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977P ورژن G977PVPU1ASEO اندروید 9.0

G977P G977PVPU1ASEO Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ A600U ورژن A600U اندروید 9.0

A600U A600UUEU2BSE1 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQU1ASEJ اندروید 9.0

A505U A505USQU1ASEJ Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQU1ASEE اندروید 9.0

A505U A505USQU1ASEE Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ T830 ورژن T830XXU2BSE5 اندروید 9.0

T830 T830XXU2BSE5 Android 9.0 3File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part7 2019-06-09T21:02:27+01:00 2019-06-09T21:02:27+01:00 tag:http://www.aks4up.ir/post/708 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ P205 ورژن P205DXU1ASE1 P205 COMBINATION FAC FA90 P205DXU1ASE1کامبینیشن سامسونگ M405F ورژن M405FDDU1ASEB M405F COMBINATION FAC FA90 M405FDDU1ASEBکامبینیشن سامسونگ A260G ورژن A260GXXU2ASE1 باینری U2 A260G Binary U2 COMBINATION FAC FG00 A260GXXU2ASE1کامبینیشن سامسونگ A705MN ورژن A705MNXXU1ASE4 A705MN COMBINATION FAC FA90 A705MNXXU1ASE4کامبینیشن سامسونگ A705GM ورژن A705GMDDU1ASE5 A705GM COMBINATION FAC FA90 A705GMDDU1ASE5کامبینیشن سامسونگ A505F ورژن A505FDDU2ASF1 باینری

کامبینیشن سامسونگ P205 ورژن P205DXU1ASE1

P205 COMBINATION FAC FA90 P205DXU1ASE1
کامبینیشن سامسونگ M405F ورژن M405FDDU1ASEB

M405F COMBINATION FAC FA90 M405FDDU1ASEB
کامبینیشن سامسونگ A260G ورژن A260GXXU2ASE1 باینری U2

A260G Binary U2 COMBINATION FAC FG00 A260GXXU2ASE1
کامبینیشن سامسونگ A705MN ورژن A705MNXXU1ASE4

A705MN COMBINATION FAC FA90 A705MNXXU1ASE4
کامبینیشن سامسونگ A705GM ورژن A705GMDDU1ASE5

A705GM COMBINATION FAC FA90 A705GMDDU1ASE5
کامبینیشن سامسونگ A505F ورژن A505FDDU2ASF1 باینری U2

A505F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A505FDDU2ASF1
کامبینیشن سامسونگ A305GN ورژن A305GNDXU2ASE3 باینری U2

A305GN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A305GNDXU2ASE3
کامبینیشن سامسونگ A305F ورژن A305FDDU2ASE3 باینری U2

A305F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A305FDDU2ASE3
کامبینیشن سامسونگ A105G ورژن A105GDXU2ASE5 باینری U2

A105G Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A105GDXU2ASE5
کامبینیشن سامسونگ A105G ورژن A105GDXU1ASE4

A105G COMBINATION FAC FA90 A105GDXU1ASE4
کامبینیشن سامسونگ J810Y ورژن J810YDXU3ASE1 باینری U3

J810Y Binary U3 COMBINATION FAC FA80 J810YDXU3ASE1
فایل فلش 4 فایل سامسونگ M105F ورژن M105FDDU1BSF1 اندروید 9.0

M105F M105FDDU1BSF1 Android 9.0 4File Firmware
کامبینیشن سامسونگ G885F ورژن G885FDXU2ASE2 باینری U2

G885F Binary U2 COMBINATION OLM FA80 G885FDXU2ASE2
کامبینیشن سامسونگ M305F ورژن M305FXXU1ASE2

M305F COMBINATION FAC FA81 M305FXXU1ASE2]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part6 2019-06-09T10:35:13+01:00 2019-06-09T10:35:13+01:00 tag:http://www.aks4up.ir/post/707 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ T515 ورژن T515XXU1ASE1 T515 COMBINATION FAC FA90 T515XXU1ASE1کامبینیشن سامسونگ T510 ورژن T510XXU1ASE2 T510 COMBINATION FAC FA90 T510XXU1ASE2کامبینیشن سامسونگ F900F ورژن F900FXXU1ASE1 F900F COMBINATION FAC FA90 F900FXXU1ASE1کامبینیشن سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU2ASE3 باینری U2 A705FN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A705FNXXU2ASE3کامبینیشن سامسونگ G935F ورژن G935FXXU5ASD2 باینری u5 G935F Binary U5 COMBINATION FA60 G935FXXU5ASD2فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J530F ورژن J

کامبینیشن سامسونگ T515 ورژن T515XXU1ASE1

T515 COMBINATION FAC FA90 T515XXU1ASE1
کامبینیشن سامسونگ T510 ورژن T510XXU1ASE2

T510 COMBINATION FAC FA90 T510XXU1ASE2
کامبینیشن سامسونگ F900F ورژن F900FXXU1ASE1

F900F COMBINATION FAC FA90 F900FXXU1ASE1
کامبینیشن سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU2ASE3 باینری U2

A705FN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A705FNXXU2ASE3
کامبینیشن سامسونگ G935F ورژن G935FXXU5ASD2 باینری u5

G935F Binary U5 COMBINATION FA60 G935FXXU5ASD2
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J530F ورژن J530FXWU4BSE1 اندروید 8.1.0

J530F J530FXWU4BSE1 Android 8.1.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G975F ورژن G975FXXU1ASE7 اندروید 9.0

G975F G975FXXU1ASE7 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G973F ورژن G973FXXU1ASE7 اندروید 9.0

G973F G973FXXU1ASE7 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G970F ورژن G970FXXU1ASE7 اندروید 9.0

G970F G970FXXU1ASE7 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A260F ورژن A260FXXU2ASE3 اندروید 8.1.0

A260F A260FXXU2ASE3 Android 8.1.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A530F ورژن A530FXXS6CSEB اندروید 9.0

A530F A530FXXS6CSEB Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A505F ورژن A505FDDU1ASE4 اندروید 9.0

A505F A505FDDU1ASE4 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A305F ورژن A305FDDU2ASE5 اندروید 9.0

A305F A305FDDU2ASE5 Android 9.0 4File Firmware
کامبینیشن سامسونگ A260F ورژن A260FXXU2ASE1 باینری U2

A260F Binary U2 COMBINATION FAC FG00 A260FXXU2ASE1
کامبینیشن سامسونگ A305F ورژن A305FDDU2ASE2 باینری U2

A305F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A305FDDU2ASE2
کامبینیشن سامسونگ M105G ورژن M105GDXU1ASE1

M105G COMBINATION FAC FA81 M105GDXU1ASE1
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U1 ورژن N950U1UES5DSE4 اندروید 9.0

N950U1 N950U1UES5DSE4 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ J337AZ ورژن J337AZTUS6ASE1 اندروید 8.0

J337AZ J337AZTUS6ASE1 Android 8.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ J336AZ ورژن J336AZTUS6ASE1 اندروید 8.0

J336AZ J336AZTUS6ASE1 Android 8.0 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G975F ورژن G975FXXU1ASE6 اندروید 9.0

G975F G975FXXU1ASE6 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G973F ورژن G973FXXU1ASE6 اندروید 9.0

G973F G973FXXU1ASE6 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G970F ورژن G970FXXU1ASE6 اندروید 9.0

G970F G970FXXU1ASE6 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G892U ورژن G892USQS5BSE5 اندروید 8.0

G892U G892USQS5BSE5 Android 8.0 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A105F ورژن A105FDDU1ASE2 اندروید 9.0

A105F A105FDDU1ASE2 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A105F ورژن A105FDDU1ASD4 اندروید 9.0

A105F A105FDDU1ASD4 Android 9.0 4File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part5 2019-06-07T09:55:13+01:00 2019-06-07T09:55:13+01:00 tag:http://www.aks4up.ir/post/706 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ S337TL ورژن S337TLUDU5ASC1 باینری U5 S337TL Binary U5 COMBINATION TFN FA70 S337TLUDU5ASC1کامبینیشن سامسونگ A505U ورژن A505USQU1ASE3 A505U COMBINATION FAC FA90 A505USQU1ASE3کامبینیشن سامسونگ A405FN ورژن A405FNXXU1ASE1 A405FN COMBINATION FAC FA90 A405FNXXU1ASE1کامبینیشن سامسونگ A202F ورژن A202FXXU1ASE5 A202F COMBINATION FAC FA90 A202FXXU1ASE5فایل فلش 4 فایل سامسونگ T597V ورژن T597VVRS1ASE1 اندروید 8.1.0 T597V T597VVRS1ASE1 Android 8.1.0 4File Firmwareفایل فلش 4 فایل سا

کامبینیشن سامسونگ S337TL ورژن S337TLUDU5ASC1 باینری U5

S337TL Binary U5 COMBINATION TFN FA70 S337TLUDU5ASC1
کامبینیشن سامسونگ A505U ورژن A505USQU1ASE3

A505U COMBINATION FAC FA90 A505USQU1ASE3
کامبینیشن سامسونگ A405FN ورژن A405FNXXU1ASE1

A405FN COMBINATION FAC FA90 A405FNXXU1ASE1
کامبینیشن سامسونگ A202F ورژن A202FXXU1ASE5

A202F COMBINATION FAC FA90 A202FXXU1ASE5
فایل فلش 4 فایل سامسونگ T597V ورژن T597VVRS1ASE1 اندروید 8.1.0

T597V T597VVRS1ASE1 Android 8.1.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ S337TL ورژن S337TLUDS5BSE1 اندروید 7.0

S337TL S337TLUDS5BSE1 Android 7.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N950U1 ورژن N950U1UEU5DSD4 اندروید 9.0

N950U1 N950U1UEU5DSD4 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G955U ورژن G955USQU5DSDA اندروید 9.0

G955U G955USQU5DSDA Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G950U ورژن G950USQU5DSDA اندروید 9.0

G950U G950USQU5DSDA Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQU1ASEC اندروید 9.0

A505U A505USQU1ASEC Android 9.0 5File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part3 2019-05-31T09:44:14+01:00 2019-05-31T09:44:14+01:00 tag:http://www.aks4up.ir/post/705 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU1ASE1 A205GN COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU1ASE1فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A520F ورژن A520FXXS9CSE5 اندروید 8.0.0 A520F A520FXXS9CSE5 Android 8.0.0 4File Firmwareفایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A520F ورژن A520FXXS9CSE5 اندروید 8.0.0 A520F A520FXXS9CSE5 Android 8.0.0 4File Firmwareفایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A505F ورژن A505FDDU1ASE3 اندروید 9.0 A505F A505FDDU1ASE3 Android 9.0 4File Firmwareفایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A505X ورژن A505XDDU1ASE3 ا

کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU1ASE1

A205GN COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU1ASE1
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A520F ورژن A520FXXS9CSE5 اندروید 8.0.0

A520F A520FXXS9CSE5 Android 8.0.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A520F ورژن A520FXXS9CSE5 اندروید 8.0.0

A520F A520FXXS9CSE5 Android 8.0.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A505F ورژن A505FDDU1ASE3 اندروید 9.0

A505F A505FDDU1ASE3 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A505X ورژن A505XDDU1ASE3 اندروید 9.0

A505X A505XDDU1ASE3 Android 9.0 4File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination - Part2 2019-05-30T15:39:37+01:00 2019-05-30T15:39:37+01:00 tag:http://www.aks4up.ir/post/704 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ A202F ورژن A202FXXU1ASE4 A202F COMBINATION FAC FA90 A202FXXU1ASE4کامبینیشن سامسونگ J337T ورژن J337TUVU4ASD1 باینری U4 J337T Binary U4 COMBINATION FAC FA80 J337TUVU4ASD1فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737T1 ورژن J737T1UVS5ASE1 اندروید 8.0.0 J737T1 J737T1UVS5ASE1 Android 8.0.0 4File Firmwareفایل فلش 4 فایل سامسونگ J737T ورژن J737TUVS5ASD1 اندروید 8.0.0 J737T J737TUVS5ASD1 Android 8.0.0 4File Firmwareفایل فلش 4 فایل سامسونگ J337T ورژن J337TUVS4ASD1 اندروید 8.0.0 J337T J337TUVS

کامبینیشن سامسونگ A202F ورژن A202FXXU1ASE4

A202F COMBINATION FAC FA90 A202FXXU1ASE4
کامبینیشن سامسونگ J337T ورژن J337TUVU4ASD1 باینری U4

J337T Binary U4 COMBINATION FAC FA80 J337TUVU4ASD1
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737T1 ورژن J737T1UVS5ASE1 اندروید 8.0.0

J737T1 J737T1UVS5ASE1 Android 8.0.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737T ورژن J737TUVS5ASD1 اندروید 8.0.0

J737T J737TUVS5ASD1 Android 8.0.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337T ورژن J337TUVS4ASD1 اندروید 8.0.0

J337T J337TUVS4ASD1 Android 8.0.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A600T1 ورژن A600T1UVU1BSD3 اندروید 9.0

A600T1 A600T1UVU1BSD3 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A600T ورژن A600TUVU1BSD3 اندروید 9.0

A600T A600TUVU1BSD3 Android 9.0 4File Firmware]]>
Samsung New Stock ROM and Combination 2019-05-30T13:28:37+01:00 2019-05-30T13:28:37+01:00 tag:http://www.aks4up.ir/post/703 vahid gsm کامبینیشن سامسونگ A530F ورژن A530FXXU5ASE2 باینری U5 A530F Binary U5 COMBINATION OXM FA71 A530FXXU5ASE2کامبینیشن سامسونگ T720 ورژن T720XXU1ASE3 T720 COMBINATION FAC FA90 T720XXU1ASE3کامبینیشن سامسونگ N950F ورژن N950FXXU6ASD1 باینری U6 N950F Binary U6 COMBINATION FA71 N950FXXU6ASD1فایل فلش 5 فایل سامسونگ T837R4 ورژن T837R4TYS1BSE1 اندروید 9.0 T837R4 T837R4TYS1BSE1 Android 9.0 5File Firmwareفایل فلش 3 فایل سامسونگ R810 ورژن R810XXU1CSE1 R810 R810XXU1CSE1 3File Firmwareفایل فلش 3 فایل سا

کامبینیشن سامسونگ A530F ورژن A530FXXU5ASE2 باینری U5

A530F Binary U5 COMBINATION OXM FA71 A530FXXU5ASE2
کامبینیشن سامسونگ T720 ورژن T720XXU1ASE3

T720 COMBINATION FAC FA90 T720XXU1ASE3
کامبینیشن سامسونگ N950F ورژن N950FXXU6ASD1 باینری U6

N950F Binary U6 COMBINATION FA71 N950FXXU6ASD1
فایل فلش 5 فایل سامسونگ T837R4 ورژن T837R4TYS1BSE1 اندروید 9.0

T837R4 T837R4TYS1BSE1 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 3 فایل سامسونگ R810 ورژن R810XXU1CSE1

R810 R810XXU1CSE1 3File Firmware
فایل فلش 3 فایل سامسونگ R810 ورژن R810XXU1CSD6

R810 R810XXU1CSD6 3File Firmware
فایل فلش 3 فایل سامسونگ R800 ورژن R800XXU1CSE1

R800 R800XXU1CSE1 3File Firmware
فایل فلش 3 فایل سامسونگ R800 ورژن R800XXU1CSD6

R800 R800XXU1CSD6 3File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQS1CSE1 اندروید 9.0

N960U N960USQS1CSE1 Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ J737R4 ورژن J737R4TYS4ASE1 اندروید 8.0.0

J737R4 J737R4TYS4ASE1 Android 8.0 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ J337R4 ورژن J337R4TYS4ASE1 اندروید 8.0.0

J337R4 J337R4TYS4ASE1 Android 8.0 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ J337A ورژن J337AUCS6ASE1 اندروید 8.0.0

J337A J337AUCS6ASE1 Android 8.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J330F ورژن J330FXWS3BSD1 اندروید 8.0

J330F J330FXWS3BSD1 Android 8.0 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U1 ورژن G975U1UES1ASDB اندروید 9.0

G975U1 G975U1UES1ASDB Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U1 ورژن G973U1UES1ASDB اندروید 9.0

G973U1 G973U1UES1ASDB Android 9.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U1 ورژن G970U1UES1ASDB اندروید 9.0

G970U1 G970U1UES1ASDB Android 9.0 5File Firmware]]>