جدیدترین فایل فلش و رام های اورجینال سامسونگ به روز ترین مرکز دانلود فریمور ، رام و فایل فلش www.gsm2file.com جدیدترین فایل فلش های موبایل - samsung firmware - nokia firmware - lg firmware - فایل های جدید فارسی نوکیا - فایل های جدید فارسی سامسونگ - فایل های جدید فارسی الجی - رام های جدید عربی و فارسی htc http://aks4up.ir 2019-06-26T22:14:56+01:00 text/html 2019-06-26T16:10:19+01:00 aks4up.ir vahid gsm Samsung New Stock ROM and Combination - Part16 http://aks4up.ir/post/717 <p><br></p><div><strong>رام 5 فایل سامسونگ A102U ورژن A102USQU1ASF5 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2398/a102u_a102usqu1asf5_android_9.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2398/a102u_a102usqu1asf5_android_9.0_5file_firmware/">A102U A102USQU1ASF5 Android 9.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ J727T ورژن J727TUVU6ASF1 باینری U6 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2397/j727t_binary_u6_combination_tmb_fa70_j727tuvu6asf1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2397/j727t_binary_u6_combination_tmb_fa70_j727tuvu6asf1/">J727T Binary U6 COMBINATION TMB FA70 J727TUVU6ASF1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ G965F ورژن G965FXXU5ASF1 باینری U5 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2396/g965f_binary_u5_combination_oxm_fa80_g965fxxu5asf1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2396/g965f_binary_u5_combination_oxm_fa80_g965fxxu5asf1/">G965F Binary U5 COMBINATION OXM FA80 G965FXXU5ASF1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU2ASF1 باینری U2 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2395/g975f_binary_u2_combination_fac_fa90_g975fxxu2asf1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2395/g975f_binary_u2_combination_fac_fa90_g975fxxu2asf1/">G975F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G975FXXU2ASF1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU1ASF2 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2394/g975f_combination_fac_fa90_g975fxxu1asf2/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2394/g975f_combination_fac_fa90_g975fxxu1asf2/">G975F COMBINATION FAC FA90 G975FXXU1ASF2</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A720F ورژن A720FXXU8ASF1 باینری U8 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2393/a720f_binary_u8_combination_fac_fa60_a720fxxu8asf1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2393/a720f_binary_u8_combination_fac_fa60_a720fxxu8asf1/">A720F Binary U8 COMBINATION FAC FA60 A720FXXU8ASF1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ T837A ورژن T837AUCS2BSF1 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2399/t837a_t837aucs2bsf1_android_9.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2399/t837a_t837aucs2bsf1_android_9.0_5file_firmware/">T837A T837AUCS2BSF1 Android 9.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr> text/html 2019-06-25T13:43:22+01:00 aks4up.ir vahid gsm Samsung New Stock ROM and Combination - Part15 http://aks4up.ir/post/716 <p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J410F ورژن J410FXXU2ASF3 اندروید 8.1.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2392/j410f_j410fxxu2asf3_android_8.1.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2392/j410f_j410fxxu2asf3_android_8.1.0_4file_firmware/">J410F J410FXXU2ASF3 Android 8.1.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ S367VL ورژن S367VLUDU3ASF1 باینری U3 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2391/s367vl_binary_u3_combination_fac_fa80_s367vludu3asf1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2391/s367vl_binary_u3_combination_fac_fa80_s367vludu3asf1/">S367VL Binary U3 COMBINATION FAC FA80 S367VLUDU3ASF1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ G973F ورژن G973FXXU2ASF1 باینری U2 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2390/g973f_binary_u2_combination_fac_fa90_g973fxxu2asf1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2390/g973f_binary_u2_combination_fac_fa90_g973fxxu2asf1/">G973F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G973FXXU2ASF1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ J610FN ورژن J610FNXXU2ASF1 باینری U2 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2389/j610fn_binary_u2_combination_fac_fa81_j610fnxxu2asf1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2389/j610fn_binary_u2_combination_fac_fa81_j610fnxxu2asf1/">J610FN Binary U2 COMBINATION FAC FA81 J610FNXXU2ASF1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ J337V ورژن J337VVRU3ASF1 باینری U3 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2388/j337v_binary_u3_combination_fac_fa80_j337vvru3asf1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2388/j337v_binary_u3_combination_fac_fa80_j337vvru3asf1/">J337V Binary U3 COMBINATION FAC FA80 J337VVRU3ASF1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ J337P ورژن J337PVPU3ASF1 باینری U3 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2387/j337p_binary_u3_combination_fac_fa80_j337pvpu3asf1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2387/j337p_binary_u3_combination_fac_fa80_j337pvpu3asf1/">J337P Binary U3 COMBINATION FAC FA80 J337PVPU3ASF1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>رام 5 فایل سامسونگ A102U ورژن A102USQU1ASF8 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2386/a102u_a102usqu1asf8_android_9.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2386/a102u_a102usqu1asf8_android_9.0_5file_firmware/">A102U A102USQU1ASF8 Android 9.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr> text/html 2019-06-24T08:57:07+01:00 aks4up.ir vahid gsm Samsung New Stock ROM and Combination - Part14 http://aks4up.ir/post/715 <p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T295 ورژن T295XXU1ASF8 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2385/t295_t295xxu1asf8_android_9.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2385/t295_t295xxu1asf8_android_9.0_4file_firmware/">T295 T295XXU1ASF8 Android 9.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS5DSF3 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2384/n950u_n950usqs5dsf3_android_9.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2384/n950u_n950usqs5dsf3_android_9.0_5file_firmware/">N950U N950USQS5DSF3 Android 9.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N950F ورژن N950FXXS6DSF2 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2383/n950f_n950fxxs6dsf2_android_9.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2383/n950f_n950fxxs6dsf2_android_9.0_4file_firmware/">N950F N950FXXS6DSF2 Android 9.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ J260A ورژن J260AUCU2ASE1 اندروید 8.1.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2382/j260a_j260aucu2ase1_android_8.1.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2382/j260a_j260aucu2ase1_android_8.1.0_5file_firmware/">J260A J260AUCU2ASE1 Android 8.1.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ G977T ورژن G977TUVU1ASF7 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2381/g977t_g977tuvu1asf7_android_9.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2381/g977t_g977tuvu1asf7_android_9.0_5file_firmware/">G977T G977TUVU1ASF7 Android 9.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G965F ورژن G965FXXU5CSF2 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2380/g965f_g965fxxu5csf2_android_9.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2380/g965f_g965fxxu5csf2_android_9.0_4file_firmware/">G965F G965FXXU5CSF2 Android 9.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G960F ورژن G960FXXU5CSF2 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2379/g960f_g960fxxu5csf2_android_9.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2379/g960f_g960fxxu5csf2_android_9.0_4file_firmware/">G960F G960FXXU5CSF2 Android 9.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A805F ورژن A805FXXU1ASED اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2378/a805f_a805fxxu1ased_android_9.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2378/a805f_a805fxxu1ased_android_9.0_4file_firmware/">A805F A805FXXU1ASED Android 9.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A205F ورژن A205FXXU2ASE8 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2377/a205f_a205fxxu2ase8_android_9.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2377/a205f_a205fxxu2ase8_android_9.0_4file_firmware/">A205F A205FXXU2ASE8 Android 9.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr> text/html 2019-06-22T09:23:35+01:00 aks4up.ir vahid gsm Samsung New Stock ROM and Combination - Part13 http://aks4up.ir/post/714 <p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ N960F ورژن N960FXXU3ASF1 باینری U3 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2376/n960f_binary_u3_combination_fac_fa81_n960fxxu3asf1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2376/n960f_binary_u3_combination_fac_fa81_n960fxxu3asf1/">N960F Binary U3 COMBINATION FAC FA81 N960FXXU3ASF1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A7050 ورژن A7050ZCU2ASF2 باینری U2 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2375/a7050_binary_u2_combination_fac_fa90_a7050zcu2asf2/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2375/a7050_binary_u2_combination_fac_fa90_a7050zcu2asf2/">A7050 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A7050ZCU2ASF2</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A3050 ورژن A3050ZCU1ASE3 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2374/a3050_combination_fac_fa90_a3050zcu1ase3/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2374/a3050_combination_fac_fa90_a3050zcu1ase3/">A3050 COMBINATION FAC FA90 A3050ZCU1ASE3</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A750GN ورژن A750GNDXU3ASE1 باینری U3 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2373/a750gn_binary_u3_combination_fac_fa80_a750gndxu3ase1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2373/a750gn_binary_u3_combination_fac_fa80_a750gndxu3ase1/">A750GN Binary U3 COMBINATION FAC FA80 A750GNDXU3ASE1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A750GN ورژن A750GNDXU2ASF2 باینری U2 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2372/a750gn_binary_u2_combination_fac_fa80_a750gndxu2asf2/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2372/a750gn_binary_u2_combination_fac_fa80_a750gndxu2asf2/">A750GN Binary U2 COMBINATION FAC FA80 A750GNDXU2ASF2</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A750GN ورژن A750GNDXU1ASF1 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2371/a750gn_combination_fac_fa80_a750gndxu1asf1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2371/a750gn_combination_fac_fa80_a750gndxu1asf1/">A750GN COMBINATION FAC FA80 A750GNDXU1ASF1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ W2018 ورژن W2018ZCU2CSE1 باینری U2 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2370/w2018_binary_u2_combination_fa71_w2018zcu2cse1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2370/w2018_binary_u2_combination_fa71_w2018zcu2cse1/">W2018 Binary U2 COMBINATION FA71 W2018ZCU2CSE1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ S757BL ورژن S757BLUDU2ASF1 باینری U2 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2369/s757bl_binary_u2_combination_fac_fa80_s757bludu2asf1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2369/s757bl_binary_u2_combination_fac_fa80_s757bludu2asf1/">S757BL Binary U2 COMBINATION FAC FA80 S757BLUDU2ASF1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ J610F ورژن J610FXXU2ASF3 باینری U2 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2368/j610f_binary_u2_combination_fac_fa81_j610fxxu2asf3/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2368/j610f_binary_u2_combination_fac_fa81_j610fxxu2asf3/">J610F Binary U2 COMBINATION FAC FA81 J610FXXU2ASF3</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ J737U ورژن J737UUEU3ASF2 باینری U3 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2367/j737u_binary_u3_combination_fac_fa80_j737uueu3asf2/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2367/j737u_binary_u3_combination_fac_fa80_j737uueu3asf2/">J737U Binary U3 COMBINATION FAC FA80 J737UUEU3ASF2</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ J737T ورژن J737TUVU5ASF1 باینری U5 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2366/j737t_binary_u5_combination_fac_fa80_j737tuvu5asf1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2366/j737t_binary_u5_combination_fac_fa80_j737tuvu5asf1/">J737T Binary U5 COMBINATION FAC FA80 J737TUVU5ASF1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ J737A ورژن J737AUCU4ASF1 باینری U4 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2365/j737a_binary_u4_combination_fac_fa80_j737aucu4asf1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2365/j737a_binary_u4_combination_fac_fa80_j737aucu4asf1/">J737A Binary U4 COMBINATION FAC FA80 J737AUCU4ASF1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ G398FN ورژن G398FNXXU1ASE7 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2364/g398fn_combination_fac_fa90_g398fnxxu1ase7/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2364/g398fn_combination_fac_fa90_g398fnxxu1ase7/">G398FN COMBINATION FAC FA90 G398FNXXU1ASE7</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ G398FN ورژن G398FNXXU1ASE6 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2363/g398fn_combination_fac_fa90_g398fnxxu1ase6/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2363/g398fn_combination_fac_fa90_g398fnxxu1ase6/">G398FN COMBINATION FAC FA90 G398FNXXU1ASE6</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A520F ورژن A520FXXUBASF1 باینری UB </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2362/a520f_binary_ub_combination_fac_fa60_a520fxxubasf1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2362/a520f_binary_ub_combination_fac_fa60_a520fxxubasf1/">A520F Binary UB COMBINATION FAC FA60 A520FXXUBASF1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A260F ورژن A260FXXU3ASF2 باینری U3 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2361/a260f_binary_u3_combination_fac_fg00_a260fxxu3asf2/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2361/a260f_binary_u3_combination_fac_fg00_a260fxxu3asf2/">A260F Binary U3 COMBINATION FAC FG00 A260FXXU3ASF2</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr> text/html 2019-06-20T16:12:35+01:00 aks4up.ir vahid gsm Samsung New Stock ROM and Combination - Part12 http://aks4up.ir/post/713 <p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A600G ورژن A600GDXU4ASB2 باینری U4 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2360/a600g_binary_u4_combination_fac_fa80_a600gdxu4asb2/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2360/a600g_binary_u4_combination_fac_fa80_a600gdxu4asb2/">A600G Binary U4 COMBINATION FAC FA80 A600GDXU4ASB2</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ M205G ورژن M205GDDU1ASE1 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2359/m205g_combination_fac_fa81_m205gddu1ase1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2359/m205g_combination_fac_fa81_m205gddu1ase1/">M205G COMBINATION FAC FA81 M205GDDU1ASE1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ M405F ورژن M405FDDU1ASF1 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2358/m405f_combination_fac_fa90_m405fddu1asf1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2358/m405f_combination_fac_fa90_m405fddu1asf1/">M405F COMBINATION FAC FA90 M405FDDU1ASF1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ J730G ورژن J730GDXU6ASE1 باینری U6 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2357/j730g_binary_u6_combination_oxa_fa70_j730gdxu6ase1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2357/j730g_binary_u6_combination_oxa_fa70_j730gdxu6ase1/">J730G Binary U6 COMBINATION OXA FA70 J730GDXU6ASE1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ J730GM ورژن J730GMDXU6ASE1 باینری U6 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2356/j730gm_binary_u6_combination_olc_fa70_j730gmdxu6ase1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2356/j730gm_binary_u6_combination_olc_fa70_j730gmdxu6ase1/">J730GM Binary U6 COMBINATION OLC FA70 J730GMDXU6ASE1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ J610G ورژن J610GUBU2ASF1 باینری U2 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2355/j610g_binary_u2_combination_fac_fa81_j610gubu2asf1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2355/j610g_binary_u2_combination_fac_fa81_j610gubu2asf1/">J610G Binary U2 COMBINATION FAC FA81 J610GUBU2ASF1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A505G ورژن A505GTUBU1ASF1 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2354/a505g_combination_fac_fa90_a505gtubu1asf1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2354/a505g_combination_fac_fa90_a505gtubu1asf1/">A505G COMBINATION FAC FA90 A505GTUBU1ASF1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU2ASF2 باینری U2 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2353/a205gn_binary_u2_combination_fac_fa90_a205gndxu2asf2/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2353/a205gn_binary_u2_combination_fac_fa90_a205gndxu2asf2/">A205GN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU2ASF2</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A260G ورژن A260GXXU2ASF1 باینری U2 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2352/a260g_binary_u2_combination_fac_fg00_a260gxxu2asf1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2352/a260g_binary_u2_combination_fac_fg00_a260gxxu2asf1/">A260G Binary U2 COMBINATION FAC FG00 A260GXXU2ASF1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ R810 ورژن R810XXU1ASF1 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2351/r810_combination-ft40_r810xxu1asf1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2351/r810_combination-ft40_r810xxu1asf1/">R810 COMBINATION FT40 R810XXU1ASF1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ R800 ورژن R800XXU1ASF1 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2350/r800_combination-ft40_r800xxu1asf1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2350/r800_combination-ft40_r800xxu1asf1/">R800 COMBINATION FT40 R800XXU1ASF1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ G390F ورژن G390FXXU4ASF1 باینری U4 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2349/g390f_binary_u4_combination_oxa_fa70_g390fxxu4asf1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2349/g390f_binary_u4_combination_oxa_fa70_g390fxxu4asf1/">G390F Binary U4 COMBINATION OXA FA70 G390FXXU4ASF1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ T510 ورژن T510XXU1ASF1 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2348/t510_combination_fac_fa90_t510xxu1asf1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2348/t510_combination_fac_fa90_t510xxu1asf1/">T510 COMBINATION FAC FA90 T510XXU1ASF1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A202F ورژن A202FXXU1ASF1 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2347/a202f_combination_fac_fa90_a202fxxu1asf1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2347/a202f_combination_fac_fa90_a202fxxu1asf1/">A202F COMBINATION FAC FA90 A202FXXU1ASF1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A600U ورژن A600UUES2ASF1 باینری U2 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2346/a600u_binary_u2_combination_fac_fa80_a600uues2asf1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2346/a600u_binary_u2_combination_fac_fa80_a600uues2asf1/">A600U Binary U2 COMBINATION FAC FA80 A600UUES2ASF1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U1 ورژن N960U1UEU1CSE3 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2345/n960u1_n960u1ueu1cse3_android_9.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2345/n960u1_n960u1ueu1cse3_android_9.0_5file_firmware/">N960U1 N960U1UEU1CSE3 Android 9.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQU1CSE5 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2344/n960u_n960usqu1cse5_android_9.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2344/n960u_n960usqu1cse5_android_9.0_5file_firmware/">N960U N960USQU1CSE5 Android 9.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J730F ورژن J730FXWU4CSF5 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2343/j730f_j730fxwu4csf5_android_9.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2343/j730f_j730fxwu4csf5_android_9.0_4file_firmware/">J730F J730FXWU4CSF5 Android 9.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ G977U ورژن G977UUCU1ASF4 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2342/g977u_g977uucu1asf4_android_9.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2342/g977u_g977uucu1asf4_android_9.0_5file_firmware/">G977U G977UUCU1ASF4 Android 9.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQS5CSEB اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2341/g965u_g965usqs5cseb_android_9.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2341/g965u_g965usqs5cseb_android_9.0_5file_firmware/">G965U G965USQS5CSEB Android 9.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQS5CSEB اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2340/g960u_g960usqs5cseb_android_9.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2340/g960u_g960usqs5cseb_android_9.0_5file_firmware/">G960U G960USQS5CSEB Android 9.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 3 فایل سامسونگ A805X ورژن A805XXXU1ASED اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2339/a805x_a805xxxu1ased_android_9.0_3file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2339/a805x_a805xxxu1ased_android_9.0_3file_firmware/">A805X A805XXXU1ASED Android 9.0 3File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A730F ورژن A730FXXU5CSE7 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2338/a730f_a730fxxu5cse7_android_9.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2338/a730f_a730fxxu5cse7_android_9.0_4file_firmware/">A730F A730FXXU5CSE7 Android 9.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل سامسونگ A600AZ ورژن A600AZTUS4BSE1 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2337/a600az_a600aztus4bse1_android_9.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2337/a600az_a600aztus4bse1_android_9.0_4file_firmware/">A600AZ A600AZTUS4BSE1 Android 9.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ A600A ورژن A600AUCS4BSE1 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2336/a600a_a600aucs4bse1_android_9.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2336/a600a_a600aucs4bse1_android_9.0_5file_firmware/">A600A A600AUCS4BSE1 Android 9.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr> text/html 2019-06-19T08:34:03+01:00 aks4up.ir vahid gsm Samsung New Stock ROM and Combination - Part11 http://aks4up.ir/post/712 <p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ T390 ورژن T390XXU4ASE1 باینری U4 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2335/t390_binary_u4_combination_oxa_fa71_t390xxu4ase1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2335/t390_binary_u4_combination_oxa_fa71_t390xxu4ase1/">T390 Binary U4 COMBINATION OXA FA71 T390XXU4ASE1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ J720F ورژن J720FXXU4ASE1 باینری U4 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2334/j720f_binary_u4_combination_fac_fa80_j720fxxu4ase1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2334/j720f_binary_u4_combination_fac_fa80_j720fxxu4ase1/">J720F Binary U4 COMBINATION FAC FA80 J720FXXU4ASE1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ F900U ورژن F900USQU1ASF2 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2333/f900u_combination_fac_fa90_f900usqu1asf2/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2333/f900u_combination_fac_fa90_f900usqu1asf2/">F900U COMBINATION FAC FA90 F900USQU1ASF2</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A405FN ورژن A405FNXXU1ASF1 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2332/a405fn_combination_fac_fa90_a405fnxxu1asf1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2332/a405fn_combination_fac_fa90_a405fnxxu1asf1/">A405FN COMBINATION FAC FA90 A405FNXXU1ASF1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A205F ورژن A205FDDU2ASF1 باینری U2 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2331/a205f_binary_u2_combination_fac_fa90_a205fddu2asf1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2331/a205f_binary_u2_combination_fac_fa90_a205fddu2asf1/">A205F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A205FDDU2ASF1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A105FN ورژن A105FNXXU1ASF1 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2330/a105fn_combination_fac_fa90_a105fnxxu1asf1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2330/a105fn_combination_fac_fa90_a105fnxxu1asf1/">A105FN COMBINATION FAC FA90 A105FNXXU1ASF1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A750FN ورژن A750FNXXU1ASF1 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2329/a750f_combination_fac_fa80_a750fnxxu1asf1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2329/a750f_combination_fac_fa80_a750fnxxu1asf1/">A750F COMBINATION FAC FA80 A750FNXXU1ASF1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQU1CSE3 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2328/n960u_n960usqu1cse3_android_9.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2328/n960u_n960usqu1cse3_android_9.0_5file_firmware/">N960U N960USQU1CSE3 Android 9.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977P ورژن G977PVPU1ASF4 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2327/g977p_g977pvpu1asf4_android_9.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2327/g977p_g977pvpu1asf4_android_9.0_4file_firmware/">G977P G977PVPU1ASF4 Android 9.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQS5CSEA اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2326/g965u_g965usqs5csea_android_9.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2326/g965u_g965usqs5csea_android_9.0_5file_firmware/">G965U G965USQS5CSEA Android 9.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQS5CSEA اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2325/g960u_g960usqs5csea_android_9.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2325/g960u_g960usqs5csea_android_9.0_5file_firmware/">G960U G960USQS5CSEA Android 9.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQU1ASF2 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2324/a505u_a505usqu1asf2_android_9.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2324/a505u_a505usqu1asf2_android_9.0_5file_firmware/">A505U A505USQU1ASF2 Android 9.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل سامسونگ T515 ورژن T515XXU1ASEH اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2323/t515_t515xxu1aseh_android_9.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2323/t515_t515xxu1aseh_android_9.0_4file_firmware/">T515 T515XXU1ASEH Android 9.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ T395 ورژن T395XXU4ASF1 باینری U4 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2322/t395_binary_u4_combination_oxa_fa71_t395xxu4asf1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2322/t395_binary_u4_combination_oxa_fa71_t395xxu4asf1/">T395 Binary U4 COMBINATION OXA FA71 T395XXU4ASF1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ J730F ورژن J730FXXU4ASE1 باینری U4 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2321/j730f_binary_u4_combination_oxa_fa70_j730fxxu4ase1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2321/j730f_binary_u4_combination_oxa_fa70_j730fxxu4ase1/">J730F Binary U4 COMBINATION OXA FA70 J730FXXU4ASE1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A105F ورژن A105FXXU2ASF2 باینری U2 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2320/a105f_binary_u2_combination_fac_fa90_a105fxxu2asf2/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2320/a105f_binary_u2_combination_fac_fa90_a105fxxu2asf2/">A105F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A105FXXU2ASF2</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr> text/html 2019-06-14T21:29:25+01:00 aks4up.ir vahid gsm Samsung New Stock ROM and Combination - Part10 http://aks4up.ir/post/711 <p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A805F ورژن A805FXXU1ASF1 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2319/a805f_combination_fac_fa90_a805fxxu1asf1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2319/a805f_combination_fac_fa90_a805fxxu1asf1/">A805F COMBINATION FAC FA90 A805FXXU1ASF1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ M205F ورژن M205FDDU1ASE1 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2318/m205f_combination_fac_fa81_m205fddu1ase1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2318/m205f_combination_fac_fa81_m205fddu1ase1/">M205F COMBINATION FAC FA81 M205FDDU1ASE1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ G965U ورژن G965USQU5ASE1 باینری U5 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2317/g965u_binary_u5_combination_fac_fa80_g965usqu5ase1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2317/g965u_binary_u5_combination_fac_fa80_g965usqu5ase1/">G965U Binary U5 COMBINATION FAC FA80 G965USQU5ASE1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ G960U ورژن G960USQU5ASE1 باینری U5 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2316/g960u_binary_u5_combination_fac_fa80_g960usqu5ase1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2316/g960u_binary_u5_combination_fac_fa80_g960usqu5ase1/">G960U Binary U5 COMBINATION FAC FA80 G960USQU5ASE1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ G892U ورژن G892USQU5ASE1 باینری U5 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2315/g892u_binary_u5_combination_fa70_g892usqu5ase1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2315/g892u_binary_u5_combination_fa70_g892usqu5ase1/">G892U Binary U5 COMBINATION FA70 G892USQU5ASE1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J701F ورژن J701FXXU6CSF2 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2314/j701f_j701fxxu6csf2_android_9.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2314/j701f_j701fxxu6csf2_android_9.0_4file_firmware/">J701F J701FXXU6CSF2 Android 9.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337R7 ورژن J337R7WWS4ASE2 اندروید 8.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2313/j337r7_j337r7wws4ase2_android_8.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2313/j337r7_j337r7wws4ase2_android_8.0_4file_firmware/">J337R7 J337R7WWS4ASE2 Android 8.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977B ورژن G977BXXU1ASF3 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2312/g977b_g977bxxu1asf3_android_9.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2312/g977b_g977bxxu1asf3_android_9.0_4file_firmware/">G977B G977BXXU1ASF3 Android 9.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQU5CSE6 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2311/g965u_g965usqu5cse6_android_9.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2311/g965u_g965usqu5cse6_android_9.0_5file_firmware/">G965U G965USQU5CSE6 Android 9.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQU5CSE6 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2310/g960u_g960usqu5cse6_android_9.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2310/g960u_g960usqu5cse6_android_9.0_5file_firmware/">G960U G960USQU5CSE6 Android 9.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ G955U ورژن G955USQS5DSE5 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2309/g955u_g955usqs5dse5_android_9.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2309/g955u_g955usqs5dse5_android_9.0_5file_firmware/">G955U G955USQS5DSE5 Android 9.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ G950U ورژن G950USQS5DSE5 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2308/g950u_g950usqs5dse5_android_9.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2308/g950u_g950usqs5dse5_android_9.0_5file_firmware/">G950U G950USQS5DSE5 Android 9.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل سامسونگ G892U ورژن G892USQS5BSE4 اندروید 8.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2307/g892u_g892usqs5bse4_android_8.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2307/g892u_g892usqs5bse4_android_8.0_4file_firmware/">G892U G892USQS5BSE4 Android 8.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G610F ورژن G610FDDU1CSB3 اندروید 8.1.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2306/g610f_g610fddu1csb3_android_8.1.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2306/g610f_g610fddu1csb3_android_8.1.0_4file_firmware/">G610F G610FDDU1CSB3 Android 8.1.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A530F ورژن A530FXXS5CSE9 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2305/a530f_a530fxxs5cse9_android_9.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2305/a530f_a530fxxs5cse9_android_9.0_4file_firmware/">A530F A530FXXS5CSE9 Android 9.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQU1ASEL اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2304/a505u_a505usqu1asel_android_9.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2304/a505u_a505usqu1asel_android_9.0_5file_firmware/">A505U A505USQU1ASEL Android 9.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr> text/html 2019-06-11T14:05:36+01:00 aks4up.ir vahid gsm Samsung New Stock ROM and Combination - Part9 http://aks4up.ir/post/710 <p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ F900U ورژن F900USQU1ASE1 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2296/f900u_combination_fac_fa90_f900usqu1ase1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2296/f900u_combination_fac_fa90_f900usqu1ase1/">F900U COMBINATION FAC FA90 F900USQU1ASE1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ T597V ورژن T597VVRU2ASE1 باینری U2 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2295/t597v_binary_u2_combination_fac_fa81_t597vvru2ase1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2295/t597v_binary_u2_combination_fac_fa81_t597vvru2ase1/">T597V Binary U2 COMBINATION FAC FA81 T597VVRU2ASE1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ J737V ورژن J737VVRU3ASE1 باینری U3 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2294/j737v_binary_u3_combination_fac_fa80_j737vvru3ase1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2294/j737v_binary_u3_combination_fac_fa80_j737vvru3ase1/">J737V Binary U3 COMBINATION FAC FA80 J737VVRU3ASE1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ J337A ورژن J337AUCU6ASD1 باینری U6 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2293/j337a_binary_u6_combination_fac_fa80_j337aucu6asd1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2293/j337a_binary_u6_combination_fac_fa80_j337aucu6asd1/">J337A Binary U6 COMBINATION FAC FA80 J337AUCU6ASD1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A600T ورژن A600TUVU1ASE1 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2292/a600t_combination_fac_fa80_a600tuvu1ase1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2292/a600t_combination_fac_fa80_a600tuvu1ase1/">A600T COMBINATION FAC FA80 A600TUVU1ASE1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A600P ورژن A600PVPU2ASE1 باینری U2 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2291/a600p_binary_u2_combination_fac_fa80_a600pvpu2ase1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2291/a600p_binary_u2_combination_fac_fa80_a600pvpu2ase1/">A600P Binary U2 COMBINATION FAC FA80 A600PVPU2ASE1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A600A ورژن A600AUCU4ASF1 باینری U4 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2290/a600a_binary_u4_combination_fac_fa80_a600aucu4asf1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2290/a600a_binary_u4_combination_fac_fa80_a600aucu4asf1/">A600A Binary U4 COMBINATION FAC FA80 A600AUCU4ASF1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337V ورژن J337VVRS3ASE1 اندروید 8.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2289/j337v_j337vvrs3ase1_android_8.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2289/j337v_j337vvrs3ase1_android_8.0_4file_firmware/">J337V J337VVRS3ASE1 Android 8.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337VPP ورژن J337VPPVRS3ASE1 اندروید 8.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2288/j337vpp_j337vppvrs3ase1_android_8.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2288/j337vpp_j337vppvrs3ase1_android_8.0_4file_firmware/">J337VPP J337VPPVRS3ASE1 Android 8.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ G977U ورژن G977UUCU1ASEM اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2287/g977u_g977uucu1asem_android_9.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2287/g977u_g977uucu1asem_android_9.0_5file_firmware/">G977U G977UUCU1ASEM Android 9.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل سامسونگ G955U1 ورژن G955U1UEU5DSD5 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2286/g955u1_g955u1ueu5dsd5_android_9.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2286/g955u1_g955u1ueu5dsd5_android_9.0_4file_firmware/">G955U1 G955U1UEU5DSD5 Android 9.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل سامسونگ G950U1 ورژن G950U1UEU5DSD5 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2285/g950u1_g950u1ueu5dsd5_android_9.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2285/g950u1_g950u1ueu5dsd5_android_9.0_4file_firmware/">G950U1 G950U1UEU5DSD5 Android 9.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr> text/html 2019-06-10T20:51:33+01:00 aks4up.ir vahid gsm Samsung New Stock ROM and Combination - Part8 http://aks4up.ir/post/709 <p><br></p><div><strong>فایل فلش 3 فایل سامسونگ T510 ورژن T510XXU1ASEF اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2284/t510_t510xxu1asef_android_9.0_3file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2284/t510_t510xxu1asef_android_9.0_3file_firmware/">T510 T510XXU1ASEF Android 9.0 3File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737VPP ورژن J737VPPVRS3ASE1 اندروید 8.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2283/j737vpp_j737vppvrs3ase1_android_8.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2283/j737vpp_j737vppvrs3ase1_android_8.0_4file_firmware/">J737VPP J737VPPVRS3ASE1 Android 8.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977P ورژن G977PVPU1ASEO اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2282/g977p_g977pvpu1aseo_android_9.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2282/g977p_g977pvpu1aseo_android_9.0_4file_firmware/">G977P G977PVPU1ASEO Android 9.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ A600U ورژن A600U اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2281/a600u_a600uueu2bse1_android_9.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2281/a600u_a600uueu2bse1_android_9.0_5file_firmware/">A600U A600UUEU2BSE1 Android 9.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQU1ASEJ اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2280/a505u_a505usqu1asej_android_9.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2280/a505u_a505usqu1asej_android_9.0_5file_firmware/">A505U A505USQU1ASEJ Android 9.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQU1ASEE اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2279/a505u_a505usqu1asee_android_9.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2279/a505u_a505usqu1asee_android_9.0_5file_firmware/">A505U A505USQU1ASEE Android 9.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ T830 ورژن T830XXU2BSE5 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2273/t830_t830xxu2bse5_android_9.0_3file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2273/t830_t830xxu2bse5_android_9.0_3file_firmware/">T830 T830XXU2BSE5 Android 9.0 3File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr> text/html 2019-06-09T21:02:27+01:00 aks4up.ir vahid gsm Samsung New Stock ROM and Combination - Part7 http://aks4up.ir/post/708 <p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ P205 ورژن P205DXU1ASE1 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2272/p205_combination_fac_fa90_p205dxu1ase1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2272/p205_combination_fac_fa90_p205dxu1ase1/">P205 COMBINATION FAC FA90 P205DXU1ASE1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ M405F ورژن M405FDDU1ASEB </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2271/m405f_combination_fac_fa90_m405fddu1aseb/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2271/m405f_combination_fac_fa90_m405fddu1aseb/">M405F COMBINATION FAC FA90 M405FDDU1ASEB</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A260G ورژن A260GXXU2ASE1 باینری U2 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2270/a260g_binary_u2_combination_fac_fg00_a260gxxu2ase1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2270/a260g_binary_u2_combination_fac_fg00_a260gxxu2ase1/">A260G Binary U2 COMBINATION FAC FG00 A260GXXU2ASE1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A705MN ورژن A705MNXXU1ASE4 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2269/a705mn_combination_fac_fa90_a705mnxxu1ase4/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2269/a705mn_combination_fac_fa90_a705mnxxu1ase4/">A705MN COMBINATION FAC FA90 A705MNXXU1ASE4</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A705GM ورژن A705GMDDU1ASE5 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2268/a705gm_combination_fac_fa90_a705gmddu1ase5/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2268/a705gm_combination_fac_fa90_a705gmddu1ase5/">A705GM COMBINATION FAC FA90 A705GMDDU1ASE5</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A505F ورژن A505FDDU2ASF1 باینری U2 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2267/a505f_binary_u2_combination_fac_fa90_a505fddu2asf1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2267/a505f_binary_u2_combination_fac_fa90_a505fddu2asf1/">A505F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A505FDDU2ASF1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A305GN ورژن A305GNDXU2ASE3 باینری U2 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2266/a305gn_binary_u2_combination_fac_fa90_a305gndxu2ase3/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2266/a305gn_binary_u2_combination_fac_fa90_a305gndxu2ase3/">A305GN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A305GNDXU2ASE3</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A305F ورژن A305FDDU2ASE3 باینری U2 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2265/a305f_binary_u2_combination_fac_fa90_a305fddu2ase3/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2265/a305f_binary_u2_combination_fac_fa90_a305fddu2ase3/">A305F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A305FDDU2ASE3</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A105G ورژن A105GDXU2ASE5 باینری U2 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2264/a105g_binary_u2_combination_fac_fa90_a105gdxu2ase5/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2264/a105g_binary_u2_combination_fac_fa90_a105gdxu2ase5/">A105G Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A105GDXU2ASE5</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A105G ورژن A105GDXU1ASE4 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2263/a105g_combination_fac_fa90_a105gdxu1ase4/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2263/a105g_combination_fac_fa90_a105gdxu1ase4/">A105G COMBINATION FAC FA90 A105GDXU1ASE4</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ J810Y ورژن J810YDXU3ASE1 باینری U3 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2262/j810y_binary_u3_combination_fac_fa80_j810ydxu3ase1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2262/j810y_binary_u3_combination_fac_fa80_j810ydxu3ase1/">J810Y Binary U3 COMBINATION FAC FA80 J810YDXU3ASE1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل سامسونگ M105F ورژن M105FDDU1BSF1 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2261/m105f_m105fddu1bsf1_android_9.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2261/m105f_m105fddu1bsf1_android_9.0_4file_firmware/">M105F M105FDDU1BSF1 Android 9.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ G885F ورژن G885FDXU2ASE2 باینری U2 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2260/g885f_binary_u2_combination_olm_fa80_g885fdxu2ase2/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2260/g885f_binary_u2_combination_olm_fa80_g885fdxu2ase2/">G885F Binary U2 COMBINATION OLM FA80 G885FDXU2ASE2</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ M305F ورژن M305FXXU1ASE2 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2259/m305f_combination_fac_fa81_m305fxxu1ase2/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2259/m305f_combination_fac_fa81_m305fxxu1ase2/">M305F COMBINATION FAC FA81 M305FXXU1ASE2</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr> text/html 2019-06-09T10:35:13+01:00 aks4up.ir vahid gsm Samsung New Stock ROM and Combination - Part6 http://aks4up.ir/post/707 <p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ T515 ورژن T515XXU1ASE1 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2254/t515_combination_fac_fa90_t515xxu1ase1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2254/t515_combination_fac_fa90_t515xxu1ase1/">T515 COMBINATION FAC FA90 T515XXU1ASE1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ T510 ورژن T510XXU1ASE2 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2253/t510_combination_fac_fa90_t510xxu1ase2/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2253/t510_combination_fac_fa90_t510xxu1ase2/">T510 COMBINATION FAC FA90 T510XXU1ASE2</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ F900F ورژن F900FXXU1ASE1 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2252/f900f_combination_fac_fa90_f900fxxu1ase1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2252/f900f_combination_fac_fa90_f900fxxu1ase1/">F900F COMBINATION FAC FA90 F900FXXU1ASE1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU2ASE3 باینری U2 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2251/a705fn_binary_u2_combination_fac_fa90_a705fnxxu2ase3/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2251/a705fn_binary_u2_combination_fac_fa90_a705fnxxu2ase3/">A705FN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A705FNXXU2ASE3</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ G935F ورژن G935FXXU5ASD2 باینری u5 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2250/g935f_binary_u5_combination_fa60_g935fxxu5asd2/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2250/g935f_binary_u5_combination_fa60_g935fxxu5asd2/">G935F Binary U5 COMBINATION FA60 G935FXXU5ASD2</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J530F ورژن J530FXWU4BSE1 اندروید 8.1.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2249/j530f_j530fxwu4bse1_android_8.1.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2249/j530f_j530fxwu4bse1_android_8.1.0_4file_firmware/">J530F J530FXWU4BSE1 Android 8.1.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G975F ورژن G975FXXU1ASE7 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2248/g975f_g975fxxu1ase7_android_9.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2248/g975f_g975fxxu1ase7_android_9.0_4file_firmware/">G975F G975FXXU1ASE7 Android 9.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G973F ورژن G973FXXU1ASE7 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2247/g973f_g973fxxu1ase7_android_9.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2247/g973f_g973fxxu1ase7_android_9.0_4file_firmware/">G973F G973FXXU1ASE7 Android 9.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G970F ورژن G970FXXU1ASE7 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2246/g970f_g970fxxu1ase7_android_9.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2246/g970f_g970fxxu1ase7_android_9.0_4file_firmware/">G970F G970FXXU1ASE7 Android 9.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A260F ورژن A260FXXU2ASE3 اندروید 8.1.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2245/a260f_a260fxxu2ase3_android_8.1.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2245/a260f_a260fxxu2ase3_android_8.1.0_4file_firmware/">A260F A260FXXU2ASE3 Android 8.1.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A530F ورژن A530FXXS6CSEB اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2244/a530f_a530fxxs6cseb_android_9.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2244/a530f_a530fxxs6cseb_android_9.0_4file_firmware/">A530F A530FXXS6CSEB Android 9.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A505F ورژن A505FDDU1ASE4 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2243/a505f_a505fddu1ase4_android_9.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2243/a505f_a505fddu1ase4_android_9.0_4file_firmware/">A505F A505FDDU1ASE4 Android 9.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A305F ورژن A305FDDU2ASE5 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2242/a305f_a305fddu2ase5_android_9.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2242/a305f_a305fddu2ase5_android_9.0_4file_firmware/">A305F A305FDDU2ASE5 Android 9.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A260F ورژن A260FXXU2ASE1 باینری U2 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2241/a260f_binary_u2_combination_fac_fg00_a260fxxu2ase1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2241/a260f_binary_u2_combination_fac_fg00_a260fxxu2ase1/">A260F Binary U2 COMBINATION FAC FG00 A260FXXU2ASE1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A305F ورژن A305FDDU2ASE2 باینری U2 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2240/a305f_binary_u2_combination_fac_fa90_a305fddu2ase2/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2240/a305f_binary_u2_combination_fac_fa90_a305fddu2ase2/">A305F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A305FDDU2ASE2</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ M105G ورژن M105GDXU1ASE1 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2239/m105g_combination_fac_fa81_m105gdxu1ase1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2239/m105g_combination_fac_fa81_m105gdxu1ase1/">M105G COMBINATION FAC FA81 M105GDXU1ASE1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U1 ورژن N950U1UES5DSE4 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2238/n950u1_n950u1ues5dse4_android_9.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2238/n950u1_n950u1ues5dse4_android_9.0_5file_firmware/">N950U1 N950U1UES5DSE4 Android 9.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ J337AZ ورژن J337AZTUS6ASE1 اندروید 8.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2237/j337az_j337aztus6ase1_android_8.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2237/j337az_j337aztus6ase1_android_8.0_5file_firmware/">J337AZ J337AZTUS6ASE1 Android 8.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ J336AZ ورژن J336AZTUS6ASE1 اندروید 8.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2236/j336az_j336aztus6ase1_android_8.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2236/j336az_j336aztus6ase1_android_8.0_5file_firmware/">J336AZ J336AZTUS6ASE1 Android 8.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G975F ورژن G975FXXU1ASE6 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2235/g975f_g975fxxu1ase6_android_9.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2235/g975f_g975fxxu1ase6_android_9.0_4file_firmware/">G975F G975FXXU1ASE6 Android 9.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G973F ورژن G973FXXU1ASE6 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2234/g973f_g973fxxu1ase6_android_9.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2234/g973f_g973fxxu1ase6_android_9.0_4file_firmware/">G973F G973FXXU1ASE6 Android 9.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G970F ورژن G970FXXU1ASE6 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2233/g970f_g970fxxu1ase6_android_9.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2233/g970f_g970fxxu1ase6_android_9.0_4file_firmware/">G970F G970FXXU1ASE6 Android 9.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ G892U ورژن G892USQS5BSE5 اندروید 8.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2232/g892u_g892usqs5bse5_android_8.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2232/g892u_g892usqs5bse5_android_8.0_5file_firmware/">G892U G892USQS5BSE5 Android 8.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A105F ورژن A105FDDU1ASE2 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2231/a105f_a105fddu1ase2_android_9.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2231/a105f_a105fddu1ase2_android_9.0_4file_firmware/">A105F A105FDDU1ASE2 Android 9.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A105F ورژن A105FDDU1ASD4 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2230/a105f_a105fddu1asd4_android_9.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2230/a105f_a105fddu1asd4_android_9.0_4file_firmware/">A105F A105FDDU1ASD4 Android 9.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr> text/html 2019-06-07T09:55:13+01:00 aks4up.ir vahid gsm Samsung New Stock ROM and Combination - Part5 http://aks4up.ir/post/706 <p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ S337TL ورژن S337TLUDU5ASC1 باینری U5 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2229/s337tl_binary_u5_combination_tfn_fa70_s337tludu5asc1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2229/s337tl_binary_u5_combination_tfn_fa70_s337tludu5asc1/">S337TL Binary U5 COMBINATION TFN FA70 S337TLUDU5ASC1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A505U ورژن A505USQU1ASE3 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2228/a505u_combination_fac_fa90_a505usqu1ase3/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2228/a505u_combination_fac_fa90_a505usqu1ase3/">A505U COMBINATION FAC FA90 A505USQU1ASE3</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A405FN ورژن A405FNXXU1ASE1 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2227/a405fn_combination_fac_fa90_a405fnxxu1ase1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2227/a405fn_combination_fac_fa90_a405fnxxu1ase1/">A405FN COMBINATION FAC FA90 A405FNXXU1ASE1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A202F ورژن A202FXXU1ASE5 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2226/a202f_combination_fac_fa90_a202fxxu1ase5/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2226/a202f_combination_fac_fa90_a202fxxu1ase5/">A202F COMBINATION FAC FA90 A202FXXU1ASE5</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل سامسونگ T597V ورژن T597VVRS1ASE1 اندروید 8.1.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2225/t597v_t597vvrs1ase1_android_8.1.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2225/t597v_t597vvrs1ase1_android_8.1.0_4file_firmware/">T597V T597VVRS1ASE1 Android 8.1.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل سامسونگ S337TL ورژن S337TLUDS5BSE1 اندروید 7.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2224/s337tl_s337tluds5bse1_android_7.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2224/s337tl_s337tluds5bse1_android_7.0_4file_firmware/">S337TL S337TLUDS5BSE1 Android 7.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل سامسونگ N950U1 ورژن N950U1UEU5DSD4 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2223/n950u1_n950u1ueu5dsd4_android_9.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2223/n950u1_n950u1ueu5dsd4_android_9.0_4file_firmware/">N950U1 N950U1UEU5DSD4 Android 9.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ G955U ورژن G955USQU5DSDA اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2222/g955u_g955usqu5dsda_android_9.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2222/g955u_g955usqu5dsda_android_9.0_5file_firmware/">G955U G955USQU5DSDA Android 9.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ G950U ورژن G950USQU5DSDA اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2221/g950u_g950usqu5dsda_android_9.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2221/g950u_g950usqu5dsda_android_9.0_5file_firmware/">G950U G950USQU5DSDA Android 9.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQU1ASEC اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2220/a505u_a505usqu1asec_android_9.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2220/a505u_a505usqu1asec_android_9.0_5file_firmware/">A505U A505USQU1ASEC Android 9.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr> text/html 2019-05-31T09:44:14+01:00 aks4up.ir vahid gsm Samsung New Stock ROM and Combination - Part3 http://aks4up.ir/post/705 <p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU1ASE1 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2216/a205gn_combination_fac_fa90_a205gndxu1ase1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2216/a205gn_combination_fac_fa90_a205gndxu1ase1/">A205GN COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU1ASE1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A520F ورژن A520FXXS9CSE5 اندروید 8.0.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2215/a520f_a520fxxs9cse5_android_8.0.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2215/a520f_a520fxxs9cse5_android_8.0.0_4file_firmware/">A520F A520FXXS9CSE5 Android 8.0.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A520F ورژن A520FXXS9CSE5 اندروید 8.0.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2215/a520f_a520fxxs9cse5_android_8.0.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2215/a520f_a520fxxs9cse5_android_8.0.0_4file_firmware/">A520F A520FXXS9CSE5 Android 8.0.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A505F ورژن A505FDDU1ASE3 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2214/a505f_a505fddu1ase3_android_9.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2214/a505f_a505fddu1ase3_android_9.0_4file_firmware/">A505F A505FDDU1ASE3 Android 9.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A505X ورژن A505XDDU1ASE3 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2213/a505x_a505xddu1ase3_android_9.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2213/a505x_a505xddu1ase3_android_9.0_4file_firmware/">A505X A505XDDU1ASE3 Android 9.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr> text/html 2019-05-30T15:39:37+01:00 aks4up.ir vahid gsm Samsung New Stock ROM and Combination - Part2 http://aks4up.ir/post/704 <p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A202F ورژن A202FXXU1ASE4 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2212/a202f_combination_fac_fa90_a202fxxu1ase4/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2212/a202f_combination_fac_fa90_a202fxxu1ase4/">A202F COMBINATION FAC FA90 A202FXXU1ASE4</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ J337T ورژن J337TUVU4ASD1 باینری U4 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2211/j337t_binary_u4_combination_fac_fa80_j337tuvu4asd1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2211/j337t_binary_u4_combination_fac_fa80_j337tuvu4asd1/">J337T Binary U4 COMBINATION FAC FA80 J337TUVU4ASD1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737T1 ورژن J737T1UVS5ASE1 اندروید 8.0.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2210/j737t1_j737t1uvs5ase1_android_8.0.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2210/j737t1_j737t1uvs5ase1_android_8.0.0_4file_firmware/">J737T1 J737T1UVS5ASE1 Android 8.0.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737T ورژن J737TUVS5ASD1 اندروید 8.0.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2209/j737t_j737tuvs5asd1_android_8.0.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2209/j737t_j737tuvs5asd1_android_8.0.0_4file_firmware/">J737T J737TUVS5ASD1 Android 8.0.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337T ورژن J337TUVS4ASD1 اندروید 8.0.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2208/j337t_j337tuvs4asd1_android_8.0.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2208/j337t_j337tuvs4asd1_android_8.0.0_4file_firmware/">J337T J337TUVS4ASD1 Android 8.0.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل سامسونگ A600T1 ورژن A600T1UVU1BSD3 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2207/a600t1_a600t1uvu1bsd3_android_9.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2207/a600t1_a600t1uvu1bsd3_android_9.0_4file_firmware/">A600T1 A600T1UVU1BSD3 Android 9.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل سامسونگ A600T ورژن A600TUVU1BSD3 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2206/a600t_a600tuvu1bsd3_android_9.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2206/a600t_a600tuvu1bsd3_android_9.0_4file_firmware/">A600T A600TUVU1BSD3 Android 9.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr> text/html 2019-05-30T13:28:37+01:00 aks4up.ir vahid gsm Samsung New Stock ROM and Combination http://aks4up.ir/post/703 <p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ A530F ورژن A530FXXU5ASE2 باینری U5 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2205/a530f_binary_u5_combination_oxm_fa71_a530fxxu5ase2/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2205/a530f_binary_u5_combination_oxm_fa71_a530fxxu5ase2/">A530F Binary U5 COMBINATION OXM FA71 A530FXXU5ASE2</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ T720 ورژن T720XXU1ASE3 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2204/t720_combination_fac_fa90_t720xxu1ase3/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2204/t720_combination_fac_fa90_t720xxu1ase3/">T720 COMBINATION FAC FA90 T720XXU1ASE3</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>کامبینیشن سامسونگ N950F ورژن N950FXXU6ASD1 باینری U6 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2203/n950f_binary_u6_combination_fa71_n950fxxu6asd1/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2203/n950f_binary_u6_combination_fa71_n950fxxu6asd1/">N950F Binary U6 COMBINATION FA71 N950FXXU6ASD1</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ T837R4 ورژن T837R4TYS1BSE1 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2202/t837r4_t837r4tys1bse1_android_9.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2202/t837r4_t837r4tys1bse1_android_9.0_5file_firmware/">T837R4 T837R4TYS1BSE1 Android 9.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 3 فایل سامسونگ R810 ورژن R810XXU1CSE1 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2201/r810_r810xxu1cse1_3file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2201/r810_r810xxu1cse1_3file_firmware/">R810 R810XXU1CSE1 3File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 3 فایل سامسونگ R810 ورژن R810XXU1CSD6 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2200/r810_r810xxu1csd6_3file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2200/r810_r810xxu1csd6_3file_firmware/">R810 R810XXU1CSD6 3File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 3 فایل سامسونگ R800 ورژن R800XXU1CSE1 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2199/r800_r800xxu1cse1_3file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2199/r800_r800xxu1cse1_3file_firmware/">R800 R800XXU1CSE1 3File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 3 فایل سامسونگ R800 ورژن R800XXU1CSD6 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2198/r800_r800xxu1csd6_3file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2198/r800_r800xxu1csd6_3file_firmware/">R800 R800XXU1CSD6 3File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQS1CSE1 اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2197/n960u_n960usqs1cse1_android_9.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2197/n960u_n960usqs1cse1_android_9.0_5file_firmware/">N960U N960USQS1CSE1 Android 9.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ J737R4 ورژن J737R4TYS4ASE1 اندروید 8.0.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2196/j737r4_j737r4tys4ase1_android_8.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2196/j737r4_j737r4tys4ase1_android_8.0_4file_firmware/">J737R4 J737R4TYS4ASE1 Android 8.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ J337R4 ورژن J337R4TYS4ASE1 اندروید 8.0.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2195/j337r4_j337r4tys4ase1_android_8.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2195/j337r4_j337r4tys4ase1_android_8.0_4file_firmware/">J337R4 J337R4TYS4ASE1 Android 8.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ J337A ورژن J337AUCS6ASE1 اندروید 8.0.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2194/j337a_j337aucs6ase1_android_8.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2194/j337a_j337aucs6ase1_android_8.0_4file_firmware/">J337A J337AUCS6ASE1 Android 8.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J330F ورژن J330FXWS3BSD1 اندروید 8.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2193/j330f_j330fxws3bsd1_android_8.0_4file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2193/j330f_j330fxws3bsd1_android_8.0_4file_firmware/">J330F J330FXWS3BSD1 Android 8.0 4File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U1 ورژن G975U1UES1ASDB اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2192/g975u1_g975u1ues1asdb_android_9.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2192/g975u1_g975u1ues1asdb_android_9.0_5file_firmware/">G975U1 G975U1UES1ASDB Android 9.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U1 ورژن G973U1UES1ASDB اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2191/g973u1_g973u1ues1asdb_android_9.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2191/g973u1_g973u1ues1asdb_android_9.0_5file_firmware/">G973U1 G973U1UES1ASDB Android 9.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr><p><br></p><div><strong>فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U1 ورژن G970U1UES1ASDB اندروید 9.0 </strong><br><br> <a href="http://blog.gsm2file.com/post/2190/g970u1_g970u1ues1asdb_android_9.0_5file_firmware/" target="_blank" data-mce-href="http://blog.gsm2file.com/post/2190/g970u1_g970u1ues1asdb_android_9.0_5file_firmware/">G970U1 G970U1UES1ASDB Android 9.0 5File Firmware</a><br data-mce-bogus="1"></div><p><br></p><hr>